Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale og regionale organisasjoner. Live DMA har som mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessen for livemusikk sektoren i Europa. Nettverket består av 19 medlemmer i 15 land, som til sammen taler på vegne av mer enn 3000 spillesteder og festivaler - og nettverket er i stadig økning. For Live DMA, er den raske utvidelsen av nettverket et svar på en oppfordring til solidaritet og et felles ønske for tverrnasjonalt samarbeid. 

Live DMA ble startet opp 2012 og NKA har vært medlem siden 2014. Nettverket er i sterk vekst og har nå 19 medlemmer i 15 europeiske land. Hovedformålet med nettverket er å dele erfaringer og best practice på tvers av landegrenser. 

Live DMA ønsker å sette fokus på spillestedene og festivalens rolle for utvikling av morgendagens musikktalenter. Samtidig er disse arenaene et sted der mennesker finner sammen, på tvers av etnisitet, sosiale bakgrunn og økonomisk status. De er en viktig del av folks nabolag og nærområde, både i by og land, og den kulturelle bærebjelken. 

 

Nøkkeltall fra nettverket (2015)
2500 spillesteder og festivaler
28 182 880 publikumsbesøk
192 123 artister/band
63 034 ansatte

 

Live Style Europe (LSE)

I 2017 fikk Live DMA anerkjennelse av Europa Kommisjonen ved at nettverket ble innvilget støtte via Kreativt Europa til å utvikle nettverket gjennom prosjektet "Live Style Europe". Prosjektet er et større 4-årig prosjekt med formål om å øke arrangørkompetanse, øke profesjonaliseringen, skape nye verktøy for arrangører og ellers øke oppmerksomhet rundt den sosiale, kulturelle og økonomiske betydningen spillesteder og festivaler har i samfunnet. 

 

Om Live Style Europe

Prosjektet er delt i 6 underprosjekter:

LSE Basic
Skape verktøy og kompetansebank som konsertarrangører kan benytte seg av. 

LSE Everywhere
Bidra til bedring av struktur og organisering av livemusikkbransjen i land der dette ikke er eksisterende.

LSE for everybody
Ressursgruppemøter med forskjellige tematikk som er relevant for konsertarrangører

LSE world
Felles europeisk undersøkelse for spillesteder og festivaler

LSE values
Kommunikasjonskampanje for å sette fokus på grasrotarrangører og deres betydning.

LSE connections
Open Club Day- felles europeisk spillesteddag

 

NKA ønsker at så mange medlemmer som mulig skal få et utbytte av dette prosjektet. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med NKA hvis man har spørsmål eller ønsker å ta del i en eller flere aktiviteter. 

For mer informasjon om prosjektet, se her. 

 

Andre aktiviteter i Live DMA

The Survey
Den felles europeiske undersøkelsen har vært en av de mest sentrale og viktigste aktivitetene til Live DMA siden starten. Å ha en felles undersøkelse løfter feltet på et europeiske nivå. Man kan gjøre sammenligninger på tvers av landegrenser og det gir tyngde til å sette fokus på spesifikke temaer der man ønsker oppmerksomhet og gjennomslagskraft.  

Har du spørsmål om Live DMA, ta kontakt med prosjektleder i NKA, Anders Tangen, som er styreleder i nettverket. 

Medlemmene av Live DMA er: