NKA er en av stifterne og stolt medlem av foreningen Balansekunst som jobber med likestilling og mangfold i musikk- og kulturbransjen.

Hva er Balansekunst?

I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og er i dag en forening bestående av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene og øke mangfoldet i musikk- og kulturlivet.

I 2008 skrev Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen, på oppdrag fra Kulturrådet, at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen langt på vei så ut til å være noe som skjer enten på individuelle og nokså tilfeldige initiativ eller etter påtrykk fra høyere styresmakter, og svært sjelden initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerer et vendepunkt. 

Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillingsarbeidet i kulturlivet. Hvordan rekrutterer vi flere jenter til musikken? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

Vi tror på endringer ved hjelp av praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring og kursing. Endring krever vilje og handling. Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i kulturlivet? Fordi bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere kulturliv!

For mer informasjon, les Balansekunsts vedtekterkommunikasjonsstrategi 2016-2017 og strategi 2017-2018.

Balansekunst mottar ikke driftsstøtte, så arbeidet finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift.

Til balansekunst

 

#metoo og gratis rådgivningstelefon

Rådgivningstelefon er et gratis lavterskeltilbud til deg som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med saken?

Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929 

Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe deg med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym. 

Telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00, og er tilgjengelig for alle Balansekunsts medlemmer. Er du ikke medlem? Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli støttemedlem i Balansekunst. Her kan du melde deg inn

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier eller andre apper. 

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Lurer du på hva du skal gjøre om du har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering? Her kan du finne noen veiledende råd