Norske Konsertarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA ble etablert på Blitz i 1982 og vår visjon er Gode konsertopplevelser til alle!

Organisering Vedtekter Historie Prosjekter og medlemskap

Landets konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for at det norske publikummet skal få oppleve musikk på sin scene eller klubb. Uansett hva slags sted som er arena, eller hvilken artist som står på scenen. Om scenen er inne eller ute, liten eller stor, ukjent eller anerkjent. Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske konsertarrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, gode rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet, samt å bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og skaper arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA jobber interessepolitisk for våre medlemmer, og tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i bred forstand.

 

Medlemmer
Per 31.12.2020 hadde organisasjonen 426 medlemsorganisasjoner: Festivaler, spillesteder, kulturhus, rockeklubber, bluesklubber og studentsamfunn.

For fullstendig oversikt i medlemsoversikten.

 

Virksomheten 
Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører. NKA er en viktig pådriver til at det arrangeres flere og bedre konserter i Norge og jobber kontinuerlig for å holde medlemmene inspirert, informert og oppdatert slik at de kan gi publikum enda flere og bedre konsertopplevelser.

Organisasjonen er demokratisk oppbygd med landsmøte, vedtekter og valgt styre. Vår virksomhet baserer seg på tre hovedområder:

Vårt arbeid omfatter arbeid med rammebetingelser for våre medlemmer, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i videste forstand. Vi hjelper også norske konsertarrangører med juridisk tjeneste, informasjonstiltak, støtteordninger, utvekslingsordninger, kollektive medlemstilbud, råd og hjelp.

BLI MEDLEM