Tilgjengelighet Kultur-Norge er et prosjekt som eies og driftes av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret gjennom støtteordningen «Tilskudd til arbeid med universell utforming” og Ekstrastiftelsen.

Inspirasjon til prosjektet har vi fått fra Attitude is Everything i England. Samarbeid med Brukerorganisasjonene FFO , Unge funksjonshemmede og SAFO har vært viktig i utviklingen av prosjektet.

Prosjektet har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse og bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Vi jobber for:

  • Økt bevisstgjøringen rundt behovene for tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer i Norge, slik at flere mennesker med funksjonsevne kan delta i ulike kulturarrangementer som publikum eller frivillig.
  • Bedre opplevelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne på kulturarrangement.


TKN har utviklet:

  • Tilgjengelighetshåndboken for kulturarrangører –lenke til bestilling
  • Kurs/Workshop-lenke til bestilling
  • Inspirasjonsfilmen ”Gode kulturopplevelser for alle” 
  • Stimuleringsmidler- i 2017 ble det delt ut 300 000 i stimuleringsmidler til kulturarrangører som jobber med å bedre tilgjengeligheten på sitt arrangement.


I alt 25 kulturarrangører har til nå fått opplæring i tilgjengelighet/universell utforming.

Første møte med publikum eller frivillige er hjemmesiden eller en app. God informasjon om tilgjengeligheten vil bety mye for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal velge ditt arrangement. I tillegg er det viktig med god opplæring av ansatte og frivillige. Et godt vertskap er gull verd for en god gjennomføring og gode opplevelser.

Sjekk ditt arrangement med en sjekkliste her. 

Nyhetsarkiv

1.1 millioner til videre satsing på tilgjengelighet på konsertarrangement

Mer kultur til de med nedsatt funksjonsevne

Berit Vordal, prosjektleder for Tilgjengelighet Kultur-Norge

Fagseminar: Tilgjengelighet Kultur-Norge- Kulturarrangement for alle!

SATSNING PÅ ØKT TILGJENGELIGHET VED KULTURARRANGEMENT