Sparebankstiftelsen DNB ga i 2015 NKA tilskudd til et større prosjekt om sosialt entreprenørskap som skal bidra til å motivere landets konsertarrangører til å ta et større sosialt ansvar, samt til å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep.

Gjennom støtten fra Sparebankstiftelsen får NKA mulighet til fortsette sin satsing på å styrke arrangørenes viktige posisjon, gjennom å bygge deres rolle som samfunnsaktør.
Det legges vekt på at de tildelte prosjektene skal ha et klart potensiale for bærekraftighet, samtidig som det løser en sosial utfordring.


Gode konsertopplevelser til alle!
Prosjektet «konsertarrangører og sosialt entreprenørskap» støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle! En konsertarrangør har allerede en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn, som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for å bygge sitt lokalmiljø og vi har flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette nødvendigvis er deres primærformål.

Gjennom prosjektet ønsker NKA å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep og inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar. Til syvende og sist skal dette være en vinn- vinnsituasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, bærekraftige prosjekter, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc.


Håndbok, kurs og støtteordning
Prosjektet består av flere deler:

  • Researchturné for å snakke med medlemmer i hele landet om hva som gjøres i dag. Gode eksempler skal samles inn både fra kulturlivet men også fra andre aktører innen andre sektorer.
  • Tilskuddsordning: Vi tildelte midler i 2015, og i november 2017. Disse prosjektene vil få tett oppfølging frem til oktober 2018. Prosjektleder har 10 års erfaring fra England som coach og rådgiver for SosEnt grundere, og vil bruke sin bakgrunn til å støtte konsertarrangørene til å oppnå de beste resultatene.
  • Håndbok. Boken skal inneholde en begrepsgjennomgang og gjennom gode eksempler gi veiledning og inspirasjon til hvordan man som konsertarrangør kan bygge opp om sosialt entreprenørskap. Hovedmålgruppen for boka er NKAs medlemmer, men store deler av materialet vil være like relevant for andre organisasjoner. Prosjektleder vil innhente og bearbeide eksempler og problemstillinger som vil illustrere utfordringer og hvordan de kan løses.
  • Utvikle et workshop-basert kurs, der målsetning er å gi konsertarrangører et verktøy og inspirasjon til å drive målrettet arbeid som sosiale entreprenører, eller ved å samarbeide med sosiale entreprenører i sitt lokalsamfunn. Kurset skal inspirere, informere og ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som konsept. 

Sparebankstiftelsen DNB ønsker gjennom dette å støtte opp om prosjekter som fremmer sosialt entreprenørskap, noe som også er en del av sparebankstiftelsens nye strategi.

-  Mange av landets festivaler og konsertscener er gode arenaer for sosiale entreprenører. Høy grad av frivillig arbeid er ofte synonymt med lav terskel for å kunne delta i arbeidet. Jobber du på klubb eller festival så er det ingen som spør hvilken utdannelse du har eller hvor du jobber. Det viktige er at du kan bære, rydde eller vaske, sier Linn C. Lunder i Sparebankstiftelsen DNB. 

For spørsmål om prosjektet
Prosjektleder, Guri Hummelsund: 97000747, guri@konsertarrangor.no