Presse

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 340 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.