Norske Konsertarrangører (NKA) er en demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon bestående av medlemmer fra hele landet.  

Landsmøte
NKAs landsmøte er øverste organ og avholdes hvert annet år, innen utløpet av mai måned.

Her inviteres alle medlemmer for å gjennomgå aktiviteten i de to årene som har vært, samt stake ut kursen for kommende periode. På landsmøtet vedtas styringsdokumenter og det velges et styre som skal lede organisasjonen mellom to landsmøteperioder.

De siste landsmøtene har funnet sted i:

  • Drammen, 29. - 30. april 2016
  • Asker, 9.- 11. mai 2014 
  • Oslo, 27. - 29. april 2012
  • Trondheim, 16. - 18. april 2010
  • Elverum, 4. - 6. april 2008
  • Tønsberg, 24. - 26. mars 2006
  • Tromsø, 26. - 28. mars 2004

Styret
Styret er øverste besluttende myndighet for Norske Konsertarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Konsertarrangørers styringsdokumenter.

Styret er valgt av Landsmøtet og har styremøter ca. 6-8 ganger pr år.

Styret i NKA for perioden 2016 - 2018 (valgt på Landsmøtet på Union Scene i Drammen 30. april 2016) består av:

Styreleder
Jon Gotteberg

Styremedlemmer
Bård Flikke
Karen Sofie Sørensen
Alexandra Archetti Stølen
Thomas Litangen
Stine Helén Pettersen
Bo Terje Hustoft
Helge Bro Matland
Varamedlemmer
1. vara – Limita Lunde
2. vara – Herman Ekle Lund
3. vara – Birgitte Mandelid
4. vara – Tone Østerdal
5. vara – Ingelin Sørbo

 

Administrasjonen
Administrasjon i NKA består av fem stillinger. Disse har ansvaret for å drifte kontoret, medlemsservice, informasjonsarbeid, prosjekter, kurs og seminarer.

Ta gjerne kontakt!