Kulturrådet åpner søknadsskjemaet på nytt for nye søknader til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst.
Kulturrådet åpner søknadsskjemaet på nytt for nye søknader til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst.

Norsk kulturfond: Utvidet søknadsfrist til 15. mars - 30 millioner ekstra til arrangørstøtteordninger

07.03.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet har bevilget 30 millioner kroner ekstra til de eksisterende arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst i Norsk kulturfond. Kulturrådet har åpnet for nye søknader til begge ordningene, med frist 15. mars. Innen musikk skal særlig populærmusikkfeltet ivaretas i fordelingen.

Søknadsfristen for begge arrangørstøtteordningene var opprinnelig satt til 2. mars, men med en utvidet ramme har Kulturrådet åpnet for nye søknader. Søknadsskjemaet ble derfor åpnet igjen 7. mars, med ny søknadsfrist 15. mars kl. 13. De som allerede har søkt til fristen 2. mars, trenger ikke søke på nytt.


Tilskuddene fra Norsk kulturfond bevilges av faglige utvalg satt sammen av representanter for de ulike kunstfeltene fra hele landet. Ordningene under Kulturfondet skiller seg fra stimuleringsordningen på flere punkter, og søknadene vil bli behandlet innenfor gjeldende retningslinjer. Søkerne oppfordres derfor til å sette seg godt inn i retningslinjene for ordningene. Med bakgrunn i at musikk- og scenekunstfeltet har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og særlig populærmusikkfeltet har blitt hardt rammet, har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen instruert Kulturrådet om at populærmusikk skal ivaretas særskilt

Til arrangørstøtte musikk

 

Ekstra stimuleringsmidler til kultursektoren

De ekstra midlene til arrangørstøtteordningene er en del av 59 millioner kroner som regjeringen har satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat. Midlene skal stimulere kultursektoren i en overgangsperiode, og fordeles på følgende måte:

  • 30 mill. kroner til Norsk kulturfond
  • 11 mill. kroner til Music Norway
  • 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde
  • 5 mill. kroner til Fond for utøvende kunstnere
  • 3 mill. kroner til Danse- og teatersentrum

Midlene til Norsk kulturfond går til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst med henholdsvis 25 og 5 millioner kroner, mens styret for Fond for lyd og bilde selv fordeler midlene på sine ordninger innenfor det overordnede formålet med bevilgningen. Midlene til Music Norway skal gå til kick start-ordninger med formål om å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet.

I Kultur- og likestillingsdepartementets pressemelding 2. mars uttrykker kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, at der er viktig at midlene når sektoren så raskt som mulig.

- Jeg vil også be Kulturrådet om at søknadene til arrangørstøtteordningene i Norsk kulturfond skal behandles raskere enn vanlig, sa kultur- og likestillingsministeren.