Klar for faglig påfyll? Illustrasjonsbilde tatt av White77 fra Pixabay.
Klar for faglig påfyll? Illustrasjonsbilde tatt av White77 fra Pixabay.

Tid for faglig påfyll

19.01.2021

I en tid med mindre aktivitet vil vi oppfordre de som har kapasitet og anledning til å igangsette kompetansehevende tiltak. Norske Konsertarrangører (NKA) tilbyr skreddersydde kurs i ulike formater til både medlemmer og eksterne aktører. 

Våre kurs tar for seg alle områder av arrangørvirksomheten. Dere velger selv kursform, tematikk, varighet, nivå og lokalisering. Flere av våre kurs kan også gjennomføres digitalt. Medlemmer av NKA får tilbud om et gratis kurs i året med valgfri tematikk - dette er et svært populært tilbud for våre medlemmer. Ta kontakt for å skreddersy deres neste kurs! 

Videre kan du lese mer om to av våre kurs som kan gjennomføres både fysisk og digitalt. 

 

Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. 1/3 av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. Ved å benytte Tilgjengelighetsmerket når du nye publikumsgrupper og viser at ditt arrangement er tilgjengelig for flere. Sertifiseringen passer for alle kunst- og kulturaktører - enten man er stor eller liten, institusjon eller organisasjon, festival eller helårsarrangør, og vil heve bevisstheten hos arrangørene og bidra til bedre informasjon til publikum. For å bli sertifisert må kulturaktøren gjennomføre kurs og utarbeide tydelig informasjon om tilgjengelighet på sin nettside.

Les mer om tilgjengelighetsmerket

Smittevern

Selv om vi håper på bedre tider vet vi med sikkerhet at smittevern fortsatt vil stå sentralt i tiden fremover. For å skape trygghet og gode rammer for arrangørene og bransjen har våre kursholdere utviklet et grunnleggende kurs om smittevern som vil gi dere de verktøyene dere trenger for å sikre gode rutiner for smittevern på deres arrangementer. 

Våre kursholdere har gjort et dypdykk i informasjon og erfaringer fra både inn- og utland, og gjennom dette kurset vil de vise hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for trygge arrangementer med godt smittevern, for både publikum, ansatte og andre involverte.

Gjennom kurset vil deltakerne få viktig kunnskap og forståelse for prosessen rundt smittevernarbeidet, samt gode og konkrete verktøy som du kan bruke i egen organisasjon.

les mer om vårt kurstilbud her