Illustrasjonsbilde fra Wikimedia Commons. NRK Marienlyst - Radiohuset (Kringkastingshuset)
Illustrasjonsbilde fra Wikimedia Commons. NRK Marienlyst - Radiohuset (Kringkastingshuset)

Opprop mot NRKs manglende dekning av bredden i norsk musikk- og kulturliv

15.03.2021

NRK-plakaten forplikter NRK som allmennkringkaster på flere områder. I paragraf 17 står det: «NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.» Videre står det i paragraf 45: «NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke være styrt av kommersielle hensyn.» Men oppfyller NRK disse kravene? Vi mener at de i stadig mindre grad gjør det.

 

 

I 2015 samlet flere organisasjoner seg til en felles protest mot kuttene i P2s kulturprogrammer, og ba kringkastingssjefen redegjøre for NRKs prioriteringer i kulturjournalistikken. I de seks årene som har gått siden dette, har utviklingen dessverre fortsatt i feil retning. Kritikken fra musikk- og kulturfeltet har bare økt i omfang, på samme måte som avstanden til kravene NRK skal levere på. Kritikken om manglende redaksjonell behandling gjelder nå hele den kunstneriske uttrykksbredden fra musikk, til litteratur, visuell kunst og scenekunst. NRK har ikke på noe tidspunkt i denne perioden vist evne til å ta imot kritikk og bruke den konstruktivt til utvikling.

Kringkastingssjefen svarte ikke på det egentlige innholdet i kritikken i 2015. På møtet om Norsk Komponistforenings klage på NRKs musikk- og kulturprofil i Kringkastingsrådet den 11. mars i år fikk vi en reprise. NRK omtalte klagen som omfattende og bred, men på vegne av noe smalt, og gjentok det de har sagt til all kritikk som har blitt fremført: vi er fornøyde med egen innsats. Vi, som lenge har vært kritiske til utviklingen i NRK, føler i stor grad vi snakker for døve ører når vi snakker til NRK. Også dette fikk vi en demonstrasjon av i møtet i Kringkastingsrådet sist torsdag: Som direkte oppfølging til at Kringkastingsrådets leder ba NRK ta med seg kritikken i arbeidet som skal gjøres fremover, fulgte kringkastingssjefen opp med en fullstendig avvisning av alle deler av kritikken.

Et steg framover ble likevel tatt: Klagen fikk bred støtte av medlemmer i Kringkastingsrådet, som kom med prinsipiell og viktig kritikk av NRK. Vi mener det nå er viktig å få fram at vi, som utgjør et bredt spekter av norsk kultur- og musikkliv, står samlet i ønsket om endring i NRK. Den stadige nedprioriteringen av redaksjonell behandling av kunst- og kulturfeltene i NRKs mange kanaler rammer oss alle, både som lyttere, seere og som kulturaktører.

Vi trenger et NRK som tar våre respektive felt på alvor, som gjenspeiler mangfoldet, bredden, og vitaliteten i norsk musikk-, kunst- og kulturliv, og som ser at alle de ulike delene henger sammen og danner grunnlaget for en rik og sammensatt offentlighet på tvers av sendeflater, på radio, tv og på nett.

Ved å segmentere feltene opp i snevert definerte målgrupper har mange blitt veid og funnet for lette til å kunne finne sin naturlige plass i NRKs tilbud. Hvor mange må vi være for at NRK skal lytte?

 

Jørgen Karlstrøm, Norsk Komponistforening                                  

Hans Ole Rian - Creo, Creo

Ole Henrik Antonsen, NOPA                    

Gry Bråtømyr, Norsk jazzforum

Rune Frank Brunslid, Norges Korforbund     

Ruben Steinum, Norske Billedkunstnere

Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps Forbund     

Heidi Marie Kriznik, Den norske forfatterforening

Knut Alfsen/Anne Kokkinn, Norsk Skuespillerforbund                          

Monica Boracco, Norske Dramatikeres Forbund

Linda Dyrnes, FolkOrg                                                           

Bjørgulv Borgundvaag, Norsk Musikkråd

Anderz Døving, Klassisk                                                           

Liv Bakke Kvinlog, Norsk Viseforum

Bitten Svendsen, Norsk Bluesunion          

Tone Østerdal, Norske Konsertarrangører

Marius Øvrebø-Engemoen, GramArt                                                                  

Bjørnar Habbestad og Tine Valavue Tyldum, nyMusikk

 

Dette innlegget ble først publisert i VG 15.mars 2021.