Send oss dine innspill til hvordan rapportering av artistskatt kan gjøres enklere. Illustrasjonsbilde fra konsert med Tinariwen under Oslo World i 2019. Foto: Lars Opstad.
Send oss dine innspill til hvordan rapportering av artistskatt kan gjøres enklere. Illustrasjonsbilde fra konsert med Tinariwen under Oslo World i 2019. Foto: Lars Opstad.

NKA ønsker innspill på digital rapportering av artistskatt

29.01.2021

I henhold til Artistskatteloven plikter norske konsertarrangører å levere oppgave for, samt trekke og innbetale 15 prosent skatt av honorar til utenlandske artister som opptrer i Norge. Systemet for rapportering og betaling av artistskatt er overmodent for forenkling, og vi har i lengre tid vært i kontakt med Skatteetaten Utland for å se på mulig løsninger. Det jobbes nå med en digital løsning og Skatteetaten ønsker innspill fra bransjen. 

Skatteetaten jobber nå med en digital løsning for rapportering av artistskatt og ønsker innspill fra konsertarrangørene. Vi oppfordrer derfor alle som har innspill til gode løsninger som kan bidra til en forenklet og smidigere innrapportering, til å sende e-post til Anders Tangen i NKA innen fredag 12. februar. Vi sammenstiller innspillene og videresender disse til Skatteetaten. 

 

Om artistskatt

Artistskatt skal betales av alle utenlandske artister og idrettsutøvere som tjener penger i Norge, men som skatter til hjemlandet. Artisten må oppholde seg mindre enn 90 dager i Norge, og 15 prosent av honoraret skal da trekkes og innbetales til Skatteetaten.

Per dags dato må arrangørene gjøre innrapporteringen og betalingen ved å sende to brev per post til Skatteetaten Utland, noe som kan oppleves som svært tungvindt og utdatert. NKA har sammen med flere andre arrangørorganisasjoner i Arrangørforum, foreslått i innspill til statsbudsjettet for 2021 en forenkling av alle leddene i håndteringen av artistskatt som samsvarer med øvrige rutiner for innrapporteringer til det offentlige. Mange konsertarrangører er små og baserer seg på frivillighet, selv om de allikevel presenterer internasjonale artister. De minste og mest sårbare blir hardest rammet av slike omfattende offentlige prosedyrer.  

 

Forslag til innspill

  • Alle ledd i rapportering av artistskatten må gjøres elektronisk via Altinn.
  • Artistskatten må kunne betales inn samlet i terminer/ kvartaler.
  • Honorarer på under kr 10 000 per musiker fritas for artistskatt