Utvid nettverket ditt og del erfaringer med andre i samme båt. Illustrasjonsbildet er fra Alexandra_Koch fra Pixabay.
Utvid nettverket ditt og del erfaringer med andre i samme båt. Illustrasjonsbildet er fra Alexandra_Koch fra Pixabay.

NKA inviterer til digitale rundbordsmøter

21.01.2021

Norske Konsertarrangører inviterer medlemmer til digitale rundbordsmøter i februar 2021. Vi arrangerer møter for studentarrangører, daglige ledere og sponsoransvarlige. NB: Begrenset antall plasser.

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en unik arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, dele utfordringer, bygge nettverk og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. Vi har hatt flere tilsvarende møter de siste årene og det vil være naturlig å plukke opp tråden fra tidligere møter, samt at man tar opp nye problemstillinger. Man trenger ikke å ha vært med tidligere for å delta. Nye deltakere er hjertelig velkommen.

Covid-19 vil være et naturlig samtaletema og de utfordringene man står ovenfor i den forbindelse, men vi håper også at vi kan berøre annen tematikk og løfte blikket framover. 

For at alle deltakerne skal få et godt utbytte av møtene kreves det at alle deltakerne deltar aktivt i diskusjonene. Alle som melder seg må derfor komme med innspill til agenda og notere en eller flere konkrete problemstillinger eller temaer som dere ønsker å ta opp. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet. Det er ønskelig at deltagerne i møtene har minimum ett års fartstid i bransjen. 

 

OBS: Møtene har et begrenset antall plasser og kun en person per medlemsorganisasjon kan delta i de ulike møtene. 

Lenke til møtet vil bli sendt på e-post i forkant av møtene. 

 

Studentarrangører

Tid: 15. februar kl. 14.00-16.00
Påmelding for studentarrangører

Daglige ledere

Tid: 18. februar kl. 10.00-12.00
Påmelding for daglige ledere

Sponsoransvarlige

Tid: 18. februar kl. 13.00-15.00
Påmelding for sponsoransvarlige