Illustrasjonsbilde. Konsert med Snow Boyz under Fredvikafestivalen 2019. Foto: Jonathan Vivaas Kise.
Illustrasjonsbilde. Konsert med Snow Boyz under Fredvikafestivalen 2019. Foto: Jonathan Vivaas Kise.

Nasjonal arrangørstatistikk 2019

14.04.2021

Etter koronakrisens herjinger med musikkbransjen synes 2019 som en fjern drøm. Like fullt har Telemarksforsking, på oppdrag fra Arrangørforum, kartlagt og sammenstilt nøkkeltall for det norske arrangørfeltet for konsertåret 2019. Dette er den fjerde og siste rapporten i denne serien.

Kartleggingen for 2019 viser stor aktivitet i arrangørfeltet og fortsatt vekst i økonomien. Norskandelen på bandene og artistene som spilte konserter i 2019 var gjennomgående høy, noe som sier oss at arrangørene også før grensene stengte hadde fokus på å fremme norsk musikk på sine scener. Kulturhusene hadde, som i 2018, høyest norskandel, med hele 92 prosent

I rapporten ser vi at det kan være store forskjeller i de fleste måleparameterne, både fra sjanger til sjanger og blant de ulike arrangørtypene. Det er en kjent sak at det også før koronakrisen var krevende å være arrangør, og i rapporten ser vi tendenser til at det er helårsarrangørene og spesielt de frivillig organiserte som har de aller tøffeste kårene. Dette forsterker bildet vi kjenner fra tidligere rapporter og Kulturrådets arrangørutregning, Arrangement og engasjement

Flere av respondentene som er med på å danne datagrunnlaget for rapporten har vi nå klart å følge over en periode på fire år, og når det kommer til økonomidelen ser vi en svak tendens til at det økonomiske resultatet for arrangørene peker nedover. Inntektene har steget i perioden, men det har også utgiftene. De siste årene kan man antyde at en stadig større andel av billettinntektene går med til å dekke artisthonorarene. 

Last ned rapporten her

Langsiktig og ressurskrevende arbeid

Godt tallgrunnlag for arrangørfeltet er nødvendig i arbeidet med å synliggjøre arrangørenes arbeidsvilkår og verdiene de skaper over hele landet, og for å kunne jobbe kunnskapsbasert med å styrke arrangørenes rammebetingelser. Arbeidet med innsamlingen av tallmateriale fra feltet er imidlertid ressurskrevende og utfordrende, særlig med tanke på bredden i feltet. Landets arrangører består av aktører med svært ulike organisasjonsstrukturer, som igjen rigger sin arrangørvirksomhet på forskjellige måter.

- I løpet av prosjektperioden har vi prøvd å nå ut så bredt som mulig, men de definerte måleparameterne blir relativt komplekse når målgruppen er så sammensatt. Derfor har det vært vanskelig å få så presise målinger som vi har ønsket oss. På bakgrunn av dette har vi nå valgt å avslutte arbeidet med Nasjonal arrangørstatistikk for heller å rydde plass til enklere tallinnhenting i de ulike arrangørorganisasjonene. Innsamlingen av datamateriale fra våre medlemmer blir derfor betydelig forenklet i tiden som kommer, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.  

 

Om Nasjonal arrangørstatistikk

Sammen med de syv arrangørorganisasjonene i Arrangørforum startet Norske Konsertarrangører i 2016 et samarbeid om en nasjonal kartlegging av arrangørfeltet. Organisasjonene samler inn nøkkeltall fra sine arrangørmedlemmer, og innsamlet data danner grunnlaget for Nasjonal arrangørstatistikk. Forskningsinstituttet Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner og ansvarlig for analyse og produksjon av en årlig rapport. Arrangørforum består av Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Norsk Bluesunion, Norsk Viseforum, Norske Festivaler, nyMusikk, Klassisk og Norske kulturhus.