#

Innspillsmøte om gjenåpning av kultursektoren

28.01.2021

Norske Konsertarrangørers innspill til KUD/Kulturrådet i innspillsmøtet 28. januar 2021.

Kjære statsråd, gode kolleger

Takk for anledningen til å få komme med innspill, og ikke minst, for anledningen til å kle seg i noe annet enn superundertøy her på hjemmekontoret.

Det alle her ønsker seg aller mest er en gjenåpning av samfunnet, og for vår del, særlig gjenåpning av større publikumsarrangementer. Først når det skjer vil bransjen virkelig kunne starte på veien ut av krisen. Likevel handler ikke dette om når vi vil åpne, men om når der er trygt å åpne.

Ingen har bedt om en dato for når gjenåpning skal skje, for alle vet at den datoen er umulig å sette. Det vi har bedt om en dialog mellom kultur- og helsemyndighetene og bransjen om hva som skal være premissene eller parameterne for gjenåpning. Kombinasjonen av vaksinearbeidet, sykdomsbildet i samfunnet, testregime og smittevernfaglige tiltak er sentrale temaer her.

Det er typisk norsk å være god, hører vi dem sier. Og ja, når det kommer til sikkerhet på store arrangementer har Norge noen av de aller beste folka. Jeg tør påstå at vi snakker en sikker pallplass i et VM i trygg publikumshåndtering. Derfor er det så frustrerende at de foreløpig ikke har blitt brukt av myndighetene.

Regelverket knyttet til fastmonterte seter er et grelt eksempel på hvordan det går når arrangørfaglig ekspertise ikke tas med på råd i vurderingene som gjøres av helsemyndighetene. Resultatet er tiltak som rammer skjevt og uforholdsmessig, som ikke har legitimitet, og som et medlem oppsummerte det, fremstår som «Et hån mot alle kulturarrangører».

Det aller første steget regjeringen bør ta på veien mot gjenåpning er derfor å gjøre noe med denne regelen. Samtidig bør det nedsettes et fagutvalg for gjenåpning av store publikumsarrangementer, der helsemyndighetene kobles med arrangørfaglig ekspertise, og hvor man nettopp diskuterer seg frem til hva parameterne for gjenåpning skal være.

Det ville gi bransjen en nødvendig grad av forutsigbarhet i månedene framover, - ikke en forhastet politisk beslutning om når det vil være trygt å åpne igjen.

Så kan vi ikke glemme at mens vi venter på gjenåpning så blør store deler av kultursektoren, og musikkbransjen aller mest. Derfor trenger vi også snarlige avklaringer om hvordan miksen av koronastøtteordninger vil se ut for 2021. Stimuleringsordningen som er på trappene, er vel og bra. Men den vil ikke være til hjelp for alle.

Jeg skal hilse fra våre gode venner i NEMAA, som representerer utøversiden i musikkbransjen, og presisere at vi også trenger å stimulere til skapelse dersom arrangørene skal ha innhold å sette på scenene.

Så er vi veldig glade for signalet om at regjeringen nå ser på en ordning for arrangørene som har de store scenene, og som vil trenge et sikkerhetsnett dersom de skal kunne opprettholde planleggingen av arrangementer frem i tid. Og det sikkerhetsnettet gleder vi oss til å være med på utformingen av.

Det er også helt avgjørende at vi nå får på plass en kompensasjonsordning så raskt som overhodet mulig. Situasjonen er prekær for de som nå har innstilt aktiviteten og permittert ansatte – igjen.

Også her foreslår vi at det nedsettes et utvalg, bestående av representanter fra Kulturdepartementet, Kulturrådet, Lotteri- og stiftelsestilsynet og kultursektoren, som kan se på helheten i virkemiddelmiksen og bidra til mer treffsikre og effektive koronastøtteordninger.

Da vil vi kunne lykkes med å skape størst mulig forutsigbarhet helt inn i 2022, som statsråden selv sier, - og ikke bare til pandemien er over, men til når krisen for bransjen er over.

 

MVH
Tone Østerdal
Daglig leder
Norske Konsertarrangører