Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av Engin Akyurt fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av Engin Akyurt fra Pixabay.

Bedriftsintern opplæring (BIO)

20.05.2021
Har dere husket å sjekke om dere kan søke midler til kompetanseheving? Fylkeskommuner tilbyr nå midler til bedriftsintern opplæring (BIO).

Midler til bedriftsintern opplæring skal gå til kompetanseheving av ansatte for å sikre arbeidsplasser og styrke bedrifters omstillingsevne. I forbindelse med korona-situasjonen har regjeringen bevilget ekstra midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler) i 2020 og 2021, som et tiltak for å unngå permittering og oppsigelser. Bedrifter som står i en vanskelig situasjon grunnet koronapandemien kan søke tilskudd, og personer som er helt eller delvis permittert kan også delta i opplæringen.

 

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene og søknad sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon om ordningen finnes på fylkeskommunenes nettsider: 

 

Viken (Ny utlysning sommeren 2021)

Vestland (Frist 22. mai 2021)

Oslo (Løpende)

Troms og Finnmark (Løpende)

Trøndelag (Løpende)

Innlandet (Frist utløpt)

Møre og Romsdal (Løpende)

Nordland (Løpende)

Vestfold og Telemark (Søknadsfrister 15. juni, 15. september, 15. oktober og 15. november)

Agder (Frist utløpt)

Rogaland (Frist utløpt)