Utdrag fra informasjonsplakaten Godt smittevern for alle. Plakaten er laget av Norske Konsertarrangører.
Utdrag fra informasjonsplakaten Godt smittevern for alle. Plakaten er laget av Norske Konsertarrangører.

Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer

13.11.2020

Sammen med Standard Norge har vi utarbeidet spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer som nå er klar for nedlasting. 

Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for smittespredning. Hensikten med spesifikasjonen er å gi den enkelte virksomhet, herunder ledelse og ansatte, kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme trygge arbeidsplasser og sikker drift. For at det skal opprettholdes tillatelse til arrangement, er det viktig at konsertarrangører har rutiner som sikrer smittevern på ulike områder av driften. Smittevernspesifikasjonen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt Standard Norge i oppdrag å utarbeide bransjespesifikasjoner innenfor en rekke områder. Når det kom til konserter og arrangementer valgte Standard Norge oss i Norske Konsertarrangører som kompetansepartner.

 

Last ned spesifikasjonen her