Kleint illustrasjonsbilde: Administrasjonene i NKA tar seg en velfortjent pust i bakken, men er tilgjengelig på e-post hele sommeren. Foto: Ellen Lorenzen.
Kleint illustrasjonsbilde: Administrasjonene i NKA tar seg en velfortjent pust i bakken, men er tilgjengelig på e-post hele sommeren. Foto: Ellen Lorenzen.

Sommeren hos Norske Konsertarrangører

25.06.2020

Vi i Norske Konsertarrangører (NKA) ønsker alle medlemmer, bransjekollegaer og øvrige samarbeidspartnere en riktig god sommer, til tross for at den blir annerledes enn vi er vant til.  Vanligvis holder NKA-kontoret stengt i juli, men gitt den ekstraordinære situasjonen i år vil vi sørge for en viss bemanning gjennom sommeren.

Kontortelefonen vil ikke besvares i perioden 6.-31. juli, men e-postadressen post@konsertarrangor.no vil bli sjekket daglig. Vi vil også besvare henvendelser på Facebook og Instagram. Selv om det kanskje vil ta noe lenger tid enn vanlig å følge opp saker, så håper vi dere finner trygghet i at vi er der. Vi skal selvsagt også sørge for å følge opp forskriftene og deretter åpningen av søknadskjemaet knyttet til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.  

 

Nasjonal arrangørstatistikk - innsamling av data for 2019

Norske Konsertarrangører fortsetter arbeidet med en nasjonal arrangørstatistikk i samarbeid med organisasjonene i Arrangørforum og Telemarksforsking.

God og oppdatert statistikk fra medlemsmassen er avgjørende for at vi i NKA skal kunne drive et effektivt og kunnskapsbasert interessepolitisk arbeid – og dette har vel aldri vært viktigere enn nå. Uten tall på hva medlemmene våre og arrangørfeltet ellers representerer er det vanskelig å nå gjennom hos politikere, offentlige myndigheter og andre beslutningstakere. Så selv om det kan være krevende, så ber vi innstendig om at dere hjelper oss med tall i datainnsamlingen.

Datainnsamlingen skjer ved at medlemmer fyller ut sitt unike Excel-skjema som ble distribuert onsdag 24. juni, og returnerer skjemaet til post@konsertarrangor.no innen mandag 31. august. Dersom dere ikke har mottatt Excel-skjema eller har spørsmål i forbindelse med utfyllingen ta kontakt på post@konsertarrangor.no


For å lette arbeidet har vi publisert en utfyllende oversikt om utfylling av skjemaet her.