Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.

Oppdatert informasjon om koronaviruset

09.03.2020

Oppdatert mandag 23. mars kl. 12:00.

Situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset får konsekvenser for arrangørfeltet. Norske Konsertarrangører (NKA) følger situasjonen tett og oppdaterer saken fortløpende, både med tanke på ny informasjon og råd til våre medlemmer.

Det kommer stadig ny kunnskap om koronaviruset (covid-19), og situasjonen endrer seg raskt. Som et generelt råd anbefaler vi alle våre medlemmer om å følge rådene fra kommunale helsemyndigheter og Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende smittevern, både med tanke på egne ansatte og publikum. Se til www.fhi.no og helsenorge.no for enhver tid oppdatert informasjon.

 

Myndighetspålagte begrensninger i konsertvirksomhet og store arrangementer

Torsdag 12. mars kl. 14:00 ble det klart at norske myndigheter innfører strenge nasjonale tiltak for å hindre mer spredning av koronaviruset:

Helsedirektoratet har etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

TIL FHI.no     Til Helsenorge.no

Tiltak og kompensasjon

   

Avlysning og bistand

Medlemmer av Norske Konsertarrangører bes kontakte oss direkte ved spørsmål vedrørende korona, særlig i forbindelse med avlysninger og utsettelser. Ta kontakt på 22 20 00 22 // post@konsertarrangor.no.

MER OM KORONAVIRUSET