Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Catkin fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Catkin fra Pixabay.

NKAs standard kjøpsvilkår for kjøp av billetter

24.06.2020

NKA har utarbeidet en mal for arrangørenes standard kjøpsvilkår for kjøp av billetter. Vilkårene gjelder alle billetter som formidles av billettleverandøren på vegne av arrangøren ovenfor billettkjøperen. 

NKAs standard kjøpsvilkår regulerer blant annet forhold som avlysning, endring og force majeure. Hvilke vilkår som eksiterer mellom arrangør og billettkjøper kan for eksempel avgjøre hvorvidt arrangøren er pliktig å refundere billetter til publikum ved avlysning grunnet force majeure. Her er det svært sprikende praksis, både fra arrangør til arrangør, men også hvilke løsninger som er lagt opp til hos de ulike billettleverandørene. Ved covid-19 utbruddet var det ingen av de større billettleverandørene i Norge som hadde vilkår som regulerte retten til refusjon ved force majeure. Når dette ikke er regulert i kjøpsvilkårene, gjelder bakgrunnsretten, og det er da en rekke ulike faktorer som må vurderes knyttet til om arrangørene har en refusjonsplikt eller ikke.  

Det er sentralt at arrangørens standard kjøpsvilkår er lett tilgjengelige, både i forkant av billettkjøpet, og dersom billettkjøperen ønsker å lese vilkårene senere. Billettkjøperen bør gjøre en aktiv handling for å bekrefte at vilkårene er akseptert før billettkjøpet er gjennomført. Det bør videre være en lenke til arrangørens kjøpsvilkår enten i ordrebekreftelse eller ved oversendelsen av selve billetten.

NKAs standard kjøpsvilkår legges ut på NKAs nettsider slik at billettleverandørene har mulighet til å laste de ned og gjøre de tilgjengelig i sine løsninger. Hvis billettleverandøren man bruker ikke går for denne løsningen, må arrangøren selv laste den ned og videresende til billettleverandøren. I tillegg til kjøpsvilkårene har vi også utformet en personvernerklæring i forbindelse med billettkjøp og nyhetsbrev. Denne skal også synliggjøres i forkant av billettkjøpet og være lett tilgjengelig i etterkant. Man er pliktig til å behandle personopplysninger på en åpen måte, og personvernerklæringen skal gi en kort og forståelig forklaring om hvordan personopplysningene blir behandlet. Personvernerklæringen skal oppfylle denne plikten, derfor må den også tilpasses av den enkelte arrangøren slik at den beskriver hva arrangøren faktisk gjør. Erklæringen er lagt opp til å enkelt kunne tilpasses, særlig den rød teksten kan endres. Mer informasjon om dette og GDPR finner du i vår Arrangørwiki.

Det sentrale er at billettkjøperen opplyses om at det finnes kjøpsvilkår og personvernerklæring og at de krysser av for at de godtar dem. Vi oppfordrer arrangørene til å ta kontakt med sin billettleverandør for videre avklaring vedrørende implementering av vilkårene.

Kjøpsvilkårene og personvernerklæringen kan lastes ned fra vår Arrangørwiki, under "nedlastninger" her. 

Vi har utarbeidet en "spørsmål og svar" angående kjøpsvilkårene som du kan lese her.