#

NKA søker deltaker til arbeidsmøter for europeiske bookingansvarlige

13.01.2020

Det europeiske nettverket for spillesteder og festivaler, Live DMA, arrangerer våren 2020 to arbeidsmøter for europeiske bookingansvarlige på spillesteder. Norske Konsertarrangører (NKA) kan som medlem av nettverket sende en representant til disse møtene og vi søker nå etter en booker som ønsker å delta. 

Live DMA har de seneste årene arrangert flere ulike arbeidsmøter med tematikk som utelivsproblematikk, kjønnsbalanse og lydnivåer, og nå denne gangen for bookere. Overordnet tema for de to møtene er "fair practice codes". I flere europeiske land har musikkbransjen kommet til enighet om et grunnleggende rammeverk for forhandlinger som skal gjelde for spillesteder og klubber. Målet er å skape et godt forhandlingsklima som bidrar til sunn og rettferdig konkurranse. Med bakgrunn i dette ønsker å Live DMA å samle europeiske bookere til to arbeidsmøter, for å dele kunnskap og erfaringer som kan bidra til en felles europeisk modell for en "fair practice code".

Møtene avholdes i perioden mars-mai 2020. Sted og dato for møtene er foreløpig ikke klart. 

NKA søker deltaker

Kriterier for å delta:

  • Booker for et spillested/helårsarrangør
  • Spillestedet programmerer internasjonale artister- spesielt med tanke på nye uetablerte artister i starten av deres karriere
  • Grunnleggende engelsk ferdigheter (møtene foregår på engelsk)

*Live DMA dekker reise og opphold.

Synes du dette høres spennende ut? Da er det bare å søke!
Søknadsfristen er 27. januar.    

til søknadsskjema

Kontakt Anders Tangen i NKA dersom du har spørsmål. 

Om Live DMA

Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Live DMA har til mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessene for livemusikk sektoren i Europa. Nettverket består av 19 medlemmer i 15 land, som tilsammen taler på vegne av mer enn 3000 spillesteder, klubber og festivaler - og nettverket utvides stadig. Norske Konsertarrangører er en av de 19 medlemsorganisasjonene i nettverket. Anders Tangen i NKA sitter som styreleder for Live DMA.

Mer om live dma