Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av Peter H fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde: Bildet er tatt av Peter H fra Pixabay.

Hva regnes som fastmonterte stoler? - Og er dette et krav for å ha deltakere på offentlig arrangement?

10.11.2020

Diskusjonen om hva som regnes som fastmonterte stoler fortsetter å florere i mange kanaler. Men det er ikke sikkert alle har fått med seg hvilke regler som faktisk gjelder. Her finner du svaret! 

Det dukker stadig opp nye spørsmål og problemstillinger i forbindelse med covid-19 og gjeldende restriksjoner. Igjen minner vi om at det alltid lønner seg å gå rett til kilden for å få svar på eventuelle spørsmål, fremfor å bruke nyhetssaker og medienes overskrifter som rettesnor.

På regjeringen.no finnes Spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernveiledere på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet - og her presiseres følgende om hva som faktisk regnes som fastmonterte stoler:

En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer.

Les mer om fastmonterte stoler og andre relevante problemstillinger på spørsmål og svar-siden til regjeringen.

Se også Covid-19-forskriften på Lovdata for utfyllende informasjon om smitteverntiltakene ved koronautbruddet.