Karlsøyfestivalen er en av arrangørene som har mottatt Frifondmidler under høstens tildelingsrunde. Barnemakt er Karlsøyfestivalens egen konsertserie for barn og unge. Fotograf: Succora Nordin.
Karlsøyfestivalen er en av arrangørene som har mottatt Frifondmidler under høstens tildelingsrunde. Barnemakt er Karlsøyfestivalens egen konsertserie for barn og unge. Fotograf: Succora Nordin.

Frifond høsttildeling 2020: 476 800 kroner til ungdomsprosjekter

01.12.2020

Andre tildelingsrunde av Frifondmidler for 2020 er gjennomført i NKA og 476 000 kroner er fordelt i støtte til arrangører med gode ungdomsprosjekter og aktiviteter for barn og unge. Denne runden bar også preg av koronasituasjonen og inneholdt dermed noen færre søknader, men det er fortsatt mange kreative prosjekter og arrangører som står på for å gjennomføre konserter. Søkerne har god geografisk spredning og representerer et mangfold av arrangører. Vi ønsker alle lykke til med gjennomføring av prosjektene.  

Frifondutvalget

Frifondutvalget er utnevnt av styret i Norske Konsertarrangører og har denne runden bestått av Herman Ekle Lund, Mia Marlene Eriksen, Torgeir Ekeland og Åsa Paaske Gulbrandsen. Mariann Skjerdal fra administrasjonen har vært saksbehandler i utvalget. 

Utvalget ønsker å fremheve et par prosjekter der ungdomsfokuset er tydelig og også der prosjektene er tilpasset den nåværende situasjonen med koronapandemien:  

Karlsøyfestivalen: Karlsøyfestivalen har i en årrekke hatt fokus på arrangement for barn og unge. Neste år planlegges Barnemakt,  en konsertserie der barn og unge gis en egen scene der deres stemmer, ideer og uttrykk skal komme til uttrykk.

Odal Rockeklubb: Odal Rockeklubb er en aktiv og driftig rockeklubb som foruten å arrangere klubbkonserter også har en egen rockefestival. Klubbens egne ungdomsavdeling URO arrangerer konserter for og med unge, og fungerer som et rockeverksted.  

Polarjazz: Polarjazz arrangeres i Longyearbyen på Svalbard i månedsskiftet januar/februar. I forkant av festivalen planlegges en dag med egen workshop for barn og unge med en del av artistene som lærekrefter. Deltakerne skal fremføre en egen konsert den siste festivaldagen.  

 

Oversikt over Frifond høsttildeling 2020

Klubb/festival Fylke Tildelt støtte
Akkerhaugen Rocksamfunn Vestfold og Telemark 17 500
Eggstockfestivalen Vestland 25 000
Festival Uten Navn Møre og Romsdal 25 000
Foreningen LAüGET - Trollfestival Møre og Romsdal 10 000
Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene) Troms og Finnmark  25 000
Heme dine Innlandet 27 500
Jakupscena Innlandet 20 000
Karlsøyfestivalen Troms og Finnmark 25 000
Legend Trondheim Trøndelag 20 000
Luttfestival (tidl. Blest Festival) Vestland 25 000
Márkomeannu Troms 15 000
Odal Rockeklubb Innlandet 20 000
Polarjazz Spitsbergen Svalbard 30 000
Rebels Music Innlandet 15 000
Rena-Rock Innlandet 11 800
Rockeklubben i Porsgrunn Vestfold og Telemark 20 000
ROCKSLO Oslo 25 000
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening Oslo 17 500
Studentsamfunnet i Grenland Telemark 20 000
Sukkerhuset Kjeller & Scene Trøndelag 15 000
The North Country Fair Tromsø 20 000
UFLAKKS Bergen Vestland 22 500
UFLAKKS Stavanger Rogaland 15 000
UKA-21 Trøndelag 10 000
Totalt   476 800