#

Europeiske klubber og spillesteder i overlevelsesmodus

27.10.2020

I en ny rapport har det europeiske nettverket for spillesteder og festivaler, Live DMA, beregnet at europeiske klubber og spillesteder vil oppleve om lag 76% færre publikummere i 2020 på grunn av koronapandemien. Rapporten viser også at 64% av inntektene til de samme klubbene og spillestedene vil forsvinne i 2020.

Siden mars har de fleste av de 2600 spillestedene og klubbene som er tilknyttet Live DMA vært i overlevelsesmodus. På grunn av myndighetspålagte restriksjoner har de fleste arrangører måtte avlyse eller flytte sine planlagte arrangementer. Dagens status i Europa er at det fortsatt ikke er mulig å arrangere konserter for et større publikum. 

Rapporten gir en oversikt over hvordan koronapandemien slår ut hos de 2600 spillestedene og klubbene og inneholder overordnede nøkkeltall om antall arrangementer, artistopptredener, publikumsbesøk og inntektstap i 2020. I rapporten kan du også lese om hvordan organisasjonsform påvirker arrangørene ulikt.  

last ned rapporten

Fra rapporten

Rapporten viser at det vil programmeres rundt 664.000 færre artistopptredener i år (en nedgang på 70%), noe som igjen fører til en reduksjon av programmeringskostnader på 369 millioner euro. Nesten hele denne summen er artisthonorarer. 

Det estimeres at besøket vil reduseres fra et estimert publikumstall på 70 millioner i 2020 til kun 17 millioner besøk. Denne reduksjonen vil føre til tap av publikumsinntekter på 1,2 milliarder euro. De fleste av arrangørene vil måtte gjøre nødvendige kutt for å holde seg flytende, i tillegg til å avhenge av oppsparte midler og krisetiltak. Situasjonen har allerede ført til permitteringer og arbeidsledighet for tusenvis av aktører i bransjen, og utviklingen forventes å fortsette i samme retning.

Det er behov for ytterligere offentlig økonomisk støtte flere steder i Europa for å unngå flere konkurser. 

 

Om Live DMA

Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale og regionale organisasjoner. Live DMA har som mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessen for livemusikk og arrangørfeltet i Europa. Nettverket består av 20 medlemmer i 16 land, som til sammen taler på vegne av mer enn over 3000 spillesteder og festivaler. Norske Konsertarrangører representerer det norske arrangørfeltet i Live DMA. 

Les mer om Live DMA her.