Illustrasjonsbilde: Isák på Oslo World 2018. Foto: Simen Omland.
Illustrasjonsbilde: Isák på Oslo World 2018. Foto: Simen Omland.

Arrangørsamling // Engasjement hele året!

04.03.2020

Norske Konsertarrangører, Østnorsk Jazzsenter, ØKS - Østafjelske Kompetansesenter, MØST - Musikknettvek Østlandet, Østnorsk Viseforum og Samspill International Music Network inviterer til arrangørsamling om økonomi og helårsdrift i Drammen 14. mars. Samlingen er på Union Scene og det er gratis å delta. 

Arrangørens økonomiske hverdag er ofte preget av små marginer, uforutsigbarhet og høy risiko. Hvordan kan man løfte blikket og tenke langsiktig når man har fullt opp med umiddelbare utfordringer? Hva skal til for å få på plass gode rutiner og holde engasjementet oppe, hele året?


Norske Konsertarrangører, Østnorsk Jazzsenter, ØKS - Østafjelske Kompetansesenter, MØST - Musikknettvek Østlandet, Østnorsk Viseforum og Samspill International Music Network inviterer til arrangørsamling med tema økonomi og helårsdrift. Her vil du få tips til hvordan du som arrangør kan styrke økonomisk stabilitet og skape forankring og engasjement rundt ditt prosjekt! Vi avslutter dagen med en panelsamtale der noen lokale arrangører får utfordre paneldeltakerne med sine arrangørhverdagslige utfordringer. Arrangørsamlingen er støttet av Viken Fylkeskommune.

MELD DEG PÅ HER

Sted: Union Scene
Når: Lørdag 14. mars

 

Program

10:00-10:30 - Registrering og innsjekk

10:30-10.45 - Kunstnerisk innslag og velkommen

10:45-11:30 - Engasjement, idealisme og litt galskap

Erlend M. Larsen er en av musikknorges viktigste gründere. På årets arrangørsamling tar han oss med inn i eventyret om SALT, et nomadisk kunstprosjekt som startet på Sandhornøya i Nordland i 2014. Med både konserter, foredrag, debatter, utstillinger, mat fra havet og saunaer har stedet stort nedslagsfelt og mange målgrupper. Hvordan skape tilslutning, gjennomslagskraft og finansiering til et så ukonvensjonelt prosjekt som SALT? Hvilke fallgruver og hvilke suksesskriterier krystalliserer seg? Hvordan skaper man lokal forankring og engasjement rundt et nyskapende prosjekt? Og hva gjør man om man mister det? Hva får man hvis man tør å tenke litt større? v/Erlend M. Larsen

11:30-12:00 - Engasjement og arrangement- arrangørøkonomien i tall

Boken “Engasjement og arrangement” er bestilt av Kulturrådet og skrevet av Telemarksforskning. Boken er resultatet av et større forskingsprosjekt om helårsarrangørene og konsertvirksomhet i Norge. Fra Telemarksforskning kommer medforfatter av boken, Sigbjørn Hjelmbrekke, som skal gjøre et dypdykk i arrangørøkonomien. v/Sigbjørn Hjelmbrekke, Telemarksforskning

12:00-13:00 - Lunsj

13:00-13:20 - Lokale ringvirkninger av et sterkt arrangørmiljø

De fleste kan enes om at kunst og kultur har en betydning for oss som enkeltmennesker som ikke kan måles i kroner og øre. Samtidig vet vi at kulturfeltet har en samfunnsmessig merverdi utover dette og som skaper arbeidsplasser, næringsutvikling og bolyst. Hvilke lokale ringvirkninger skaper et aktivt og sterkt arrangørmiljø? v/Tone Østerdal, Norske Konsertarrangører

13:20-13:50 - Økonomistyring i hverdagen

Hvordan kan man snu en vanskelig økonomisk hverdag med tom konto, desperat pengejakt og purregebyrer til en sunn økonomi der man har muligheter for å tenke langsiktig og ta gode avgjørelser? Hva er faretegnene og når må det handles? I dette foredraget tar Stine Mari Røverdatter for seg klubbøkonomi fra A-Å med særlig fokus på arrangementsbudsjett. v/Stine Mari Røverdatter, All Things Live Norway

13:50-14:00 - Pause

14:00-1410 - Viken fylkeskommunes rolle på arrangørområdet

I 2020 endret regionreformen inndelingen av norgeskartet. Det nye storfylket Viken rommer et stort og mangfoldig kulturliv, og arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken er i gang. Vi utfordrer fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold (SV) til å beskrive konsertarrangørenes plass i nye Viken fylkeskommune. Hvordan vil fylket legge til rette for små og store helårsarrangører og festivaler?

14:10-15:00 - Panelsamtale: Arrangørens hverdag

I panel: Camilla Sørensen Eidsvold (Fylkesråd for kultur og mangfold, Viken fylke), Herman Ekle Lund (kommunestyrerepresentant for MDG i Drammen) + Kai Gustavsen (Kongsberg Jazzfestival)
Moderator: Tone Østerdal (Norske Konsertarrangører)

15:00 - Takk for i dag! Velkommen til sosialt

 


Om Innlederne

Erlend Mogård-Larsen
Erlend  står bak noen av musikknorges største suksesser; by:Larm, Trænafestivalen, Rakettnatt, Slottsfjell og SALT, og har et brennende engasjement for å fortelle om hvordan man skaper varig engasjement rundt kulturinstitusjoner. 

Sigbjørn Hjelmbrekke
Sigbjørn Hjelmbrekke er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og er stipendiat i kulturøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Temaet for avhandlingen er økonomi og endringsprosesser i musikkbransjen. Hjelmbrekke har erfaring fra oppdragsforsking på kulturfeltet og kommunesektoren ved Telemarksforsking i perioden 2009–2012.

Stine Mari Røverdatter
Stine Mari Røverdatter er CFO og HR ansvarlig i All Things Live Norway og har lang erfaring med klubbdrift, fra Blå, Kanonhallen og Cafe Mono. Hun har også jobbet med økonomi og kontrollerarbeid på en rekke festivaler i tillegg til å ha flere styreverv. Stine Mari studerer organisasjon, styrearbeid og ledelse på BI og kombinerer ofte faglige modeller med praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats.

Tone Østerdal
Tone er daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA), interesse- og kompetanseorganisasjonen for arrangørfeltet, med mer enn 400 arrangørmedlemmer fra hele landet. Før hun begynte i NKA (i august 2018) hadde hun jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning, de siste sju årene som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tone har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og er sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun innehar styreverv i flere organisasjoner i kunst- og kulturfeltet, og er nestleder i styret til Norsk publikumsutvikling.