Illustrasjonsbilde. Creative Commons 3. Alpha Stock Images
Illustrasjonsbilde. Creative Commons 3. Alpha Stock Images

Webinar: Hvem har ansvaret for støydemping på konsertscener?

18.01.2019

Sammen med det europeiske klubbnettverket Live DMA og den engelske organisasjonen Music Venue Trust inviterer vi til gratis webinar om byrdefordelingen ved støydemping på konsertscener. Etter fire solide år med lobbyvirksomhet og kampanjen Agent of Change klarte Music Venue Trust i 2018 å få til en lovendring i England som holder nye utbyggere ansvarlig for utbedringer og tiltak i forhold til støydemping på konsertscener - og ikke konsertscenen selv. På webinaret får du høre historien om hvordan dette gikk til. Deltagerne vil også få mulighet til å stille spørsmål underveis. 

Hva er Agent of Change?

I løpet av få år måtte nærmere 100 konsertscener i London legges ned på grunn av klager fra ny bebyggelse i nabolaget. Dette førte til slutt fram til lovendringen populært kalt Agent Of Change, sommeren 2018. Agent of Change-prinsippet legger kort sagt til grunn at den nyeste aktøren i et område – for eksempel en boligutbygger – har alt ansvar for endringene vedkommende medfører med sin inntreden – ergo; at boligutbyggeren da har alt økonomisk ansvar for å verne sine innbyggere mot støy. Reguleringsmyndigheten må da også sørge for at utbyggeren er klar over dette og ivaretar krav til støydempende tiltak i planlegging og bygging, slik at framtidige beboere ideelt sett ikke skal få noe å klage over. Opplever framtidige beboere allikevel et støyproblem og får medhold i en klage, vil det være utbygger som har ansvaret for å utbedre støyforholdene. Med andre ord så skjermer og verner denne loven om allerede etablerte musikkscener.  

Også i Norge dukker det stadig opp lignende problemstillinger så det blir svært spennende å høre mer om hvordan denne lovendringen kom til og hvordan loven håndheves i England.  

 

Tidspunkt og påmelding

Tid: 12. februar kl. 14.30-15.30.

Påmeldingsfrist: ingen

Påmelding

Du vil motta lenke til webinaret fredag ​​8. februar og en påminnelse to timer før webinaret starter. 

Webinaret er på engelsk. Det er gratis å delta for alle medlemmer av NKA.