#

TONO - Ny avtale for grasrotarrangører

16.01.2019

Det er inngått en ny rammeavtale mellom TONO og Norsk musikkråd, som omfatter 240 mindre klubber og arrangører. Norske Konsertarrangører (NKA) er medlem av Norsk Musikkråd så avtalen vil omfatte omlag 40 av våre medlemmer. Avtalen gjelder fra 1. januar 2019.

Det eksisterer allerede en avtale for utøverlag fra 2018. De to sentrale avtalene, for henholdsvis utøverlag og arrangørlag, utgjør nå et samlet rammeverk for lagene som arrangerer konserter inntil en viss størrelse. Rammeverket gir en fremføringsrett fra TONO mot en samlet vederlagsbetaling fra Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.

 

Rammeavtale for arrangørlag fra 2019

Rammeavtalen gjelder for 240 arrangørlag og klubber fra 1. januar 2019 og gjelder for 7 organsiasjoner samt enkelte av Norsk musikkråds regionledd. Det er omlag 40 medlemmer av NKA som vil bli omfattet av avtalen. Festivaler er ikke omfattet av avtalen. 

Avtalen omfatter kun frivillige organisasjoner som er berettiget momskompensasjon, som har under 40 konserter i året og som har under 400 000 kr i billettomsetning per år. 

 

Rapportering

Hvert enkelte medlemslag (arrangør) rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO, og senest 15. januar påfølgende år. TONO arbeider med en ny elektronisk løsning som er til utprøving hos Norges Musikkorps Forbund.

Det vil være NKA som krever inn TONO-vederlag fra de av våre medlemmer som er omfattet av den nye TONO-avtalen.   

Vi kommer tilbake med flere detaljer til de av våre medlemmer som er omfattet av avtalen så snart som mulig.