NKA i møte med kulturministeren, Kulturhuset i Oslo og Unge Funksjonshemmede om digitalt ledsagerbevis og Tilgjengelighetsmerket. Foto: KUD
NKA i møte med kulturministeren, Kulturhuset i Oslo og Unge Funksjonshemmede om digitalt ledsagerbevis og Tilgjengelighetsmerket. Foto: KUD

Tilgjengelighetsmerket og digitalt ledsagerbevis

21.05.2019

18 konsertarrangører er allerede blitt sertifisert og har mottatt Tilgjengelighetsmerket. Forrige uke kom gladnyheten om at et nasjonalt og landsdekkende digitalt ledsagerbevis er i utarbeidelse. 

Forrige uke kom nyheten om at regjeringen har bevilget 5 millioner kroner i revidert nasjonalt statsbudsjett til digitale ledsagerbevis. I arbeidet med tilgjengelige kulturarrangement har vi sett at billettbestilling er sentralt når gjelder tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innføring av digitale ledsagerbevis vil forenkle bestillingen av billetter med ledsager og skape muligheter for arrangørene til å kartlegge tilgjengelighetsbehov i forkant av arrangementet, slik at man kan tilrettelegge best mulig. Norske Konsertarrangører har vært en pådriver for å finne løsninger som gjør det lettere å bestille billetter på nett og har jobbet sammen med billettleverandørene slik at man har fått til en løsning med å billettbestilling med ledsager. 

 - Norske Konsertarrangører er veldig glade for at regjeringen bevilger 5 mill til digitale ledsagerbevis. Dette vil gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet og ikke minst på kulturarrangement. For arrangørene vil dette bidra til tryggere og mer oversiktlig bestilling av ledsagerbevis og hvilke tilgjengelighetsbehov den enkelte har, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

NKA har jobbet med å sette fokus på tilgjengelighet siden 2014 og i desember 2018 ble Tilgjengelighetsmerket lansert. Dette er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funkjsonsevne på sine arrangementer. Hensikten med merket er å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer, tilgjengeliggjøre relevant informasjon og synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kongsberg Jazzfestival mottok Tilgjengelighetsmerket i desember 2018 og prosjektleder, Truls Liang forteller hvorfor merket har vært viktig for dem. 

- Tilgjengelighetsmerket er viktig for oss, fordi det gjør oss oppmerksomme på vårt eget publikum.
I kartleggingsprosessen gir det oss nyttig kunnskap for å bli enda bedre på å tilby jazz til alle.

Kan du si litt om hvilke konkrete tiltak som har blitt gjort?

- Vi har kartlagt alle våre arenaer, og utfordret disse på tilgjengelighetstiltak. På noen steder måtte vi finne nye løsninger på utfordringer som kom frem i kartleggingen. Vi har blitt bedre på informasjon, og er mer i dialog med både leverandører og publikum rundt tilgjengelighet. I år skal vi gjøre et tiltak på tilgjengelighet som jeg dessverre ikke kan si så mye om før festivalen er ferdig.

Hva har dere lært? 

- Vi har lært å tenke mer systematisk og praktisk på arenaene våre i forhold til alle publikummere.
Samtidig har Tilgjengelighetsmerket gitt hele organisasjonen et nytt tankesett rundt det å være publikummer. Det gjør oss mer inkluderende, både i forhold til publikum og vår egen arbeidsstab. Tilgjengelighet favner veldig bredt, og er noe som kommer alle publikummere til gode - ikke bare de som har spesielle behov.

Leif-Ove Hansen, Generalsekretær i Unge funksjonshemmede mener Tilgjengelighetsmerket er en viktig del av jobben som gjøres for at alle skal ha lik mulighet til å delta på kulturarrangementer.

- Det er likestilling i praksis. For mange kan dette gi en trygghet for at det er tilrettelagt for deres funksjonsnedsettelse når de skal på konsert. En slik merking er viktig for den enkelte som har en funksjonsnedsettelse, at de kan få informasjon som er nødvendig for å kunne delta som alle andre på et arrangement. Det er også viktig for å bevisstgjøre og skape gode holdninger hos arrangører for at de skal kunne gjøre deres arrangement tilgjengelig for flest mulig.