Et mangfoldig og inkluderende kulturliv i Møre og Romsdal, er ett viktig kulturpolitisk mål for fylkeskommunen, sier fylkeskultursjef i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen. Foto: Terje Aamodt.
Et mangfoldig og inkluderende kulturliv i Møre og Romsdal, er ett viktig kulturpolitisk mål for fylkeskommunen, sier fylkeskultursjef i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen. Foto: Terje Aamodt.

Satsing på tilgjengelighet i Møre og Romsdal

08.10.2019

NKA samarbeider med Møre og Romsdal fylkeskommune med mål om å heve kompetansen om tilgjengelighet på kulturarrangementer hos konsertarrangører og andre kunst- og kulturaktører i hele fylket. Onsdag 6. november inviteres arrangører og kulturorganisasjoner til gratis kurs og fagseminar om tilgjengelighet i Molde. 

Over en tredjedel av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse og det kan ofte være vanskelig å finne tilstrekkelig med informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer. Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer og går dermed glipp av gode kunst- og kulturopplevelser, samtidig som arrangører ikke får utnyttet sitt fulle potensiale. Dersom kunst- og kulturfeltet skal lykkes i ambisjonen om å skape et rikt kulturliv for alle har vi et kollektivt ansvar for å bli gode på tilgjengelighet. Kurset i Molde er en del av Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på tilgjengelighet og NKAs arbeid med Tilgjengelighetsmerket.


Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal har i retningslinjene for fylkeskommunale tilskudd vedtatt at organisasjoner med Tilgjengelighetsmerket skal prioriteres fra 2020. Dette gjelder søknader fra de organisasjonene som har mulighet til å få merket. Det vil si at dersom flere søknader er like gode, men kun èn av søkerne har merket, vil denne søknaden få prioritet. 


- Møre og Romsdal fylkeskommune er først i landet på å inkludere Tilgjengelighetsmerket i forvaltningen av tilskudd til kulturarrangører. Med denne satsingen går de foran som et godt eksempel på hvordan man på en effektiv måte kan stimulere til økt tilgjengelighet i fylket, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal. 

- Vi i NKA gleder oss til å bli bedre kjent med bredden av kulturaktører i Møre og Romsdal, og ser samarbeidet som både spennende og nyttig. Med dette kan vi på en effektiv måte nå ut til flere med det viktige budskapet om behovet for tilgjengelighet. Bevisstgjøring og kompetanseheving er nøkkelen for å skape endring over tid. Det er et viktig premiss her at et tilpasset samfunn er nødvendig for noen, men et gode for alle, avslutter Østerdal.

Fagseminaret bygger på kursopplegget som er utarbeidet for Tilgjengelighetsmerket. Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Ordningen er ment både å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og å tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Noen av temaene som gjennomgås er viktigheten av god informasjon, fysisk tilrettelegging med tanke på trinnfri adgang, tilgang til HC-toaletter og skilting og merking, samt sikkerhet. Et annet viktig tema er billettbestilling og mulighet for å ha med seg ledsager. Her har NKA vært aktiv i dialogen med offentlige myndigheter med sikte på at det bør utvikles en løsning som senker barrieren for både arrangører og de som har behov for ledsager. Her kom kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på banen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, med 5 mill. kr til et pilotprosjekt for å utvikle et digitalt ledsagerbevis. «Med dette pilotprosjektet håper vi å gjøre barrieren for å delta på ting alle andre kan delta på lavere», sa statsråden den gangen.

Også politisk ledelse i Møre og Romsdal fylkeskommune er opptatt av å bedre tilgjengeligheten i kunst- og kulturlivet.

- Et mangfoldig og inkluderende kulturliv i Møre og Romsdal, er et viktig kulturpolitisk mål for fylkeskommunen. Ved å legge til rette for fagseminar og kurs i Tilgjengelighetsmerket, ønsker vi å medvirke til økt oppmerksomhet på, og bevissthet om, dette temaet. Vi håper mange deltar på arrangementet, som denne gangen er lagt til Molde, avslutter fylkeskultursjef i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Hvis du er interessert i å delta på kurset finner du mer informasjon og mulighet for påmelding via arrangementet på Facebook.