Frivillig på Stokkøya Festival komposterer matavfall og engangsservise i 2018 Foto: Torleif Kvinnesland
Frivillig på Stokkøya Festival komposterer matavfall og engangsservise i 2018 Foto: Torleif Kvinnesland

Oppdatering på klima- og miljøsatsinger

26.04.2019

Arrangørfeltet har lenge hatt høy klima- og miljøbevissthet, og ser man kunst- og kulturfeltet under ett ligger vi i tet når det kommer til grønne arrangementer. Samtidig må vi erkjenne at vi fortsatt har en vei å gå med tanke på å minimere klimaavtrykket knyttet til virksomheten vår. For oss i NKA er det viktig å informere om og tilrettelegge for at arrangørfeltet har de riktige verktøyene for videre arbeid med klima og miljø. I denne saken skriver vi derfor litt om hva vi og et knippe medlemmer holder på med av miljøarbeid for tiden – til inspirasjon og etterfølgelse!   

Prosjektet Grøn Festival Sogn og Fjordane er initiert av Brak og finansiert av Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane. Målet med prosjektet er å etablere et program der alle festivalene i fylket får opplæring i hvordan de kan jobbe mer miljøbevisst, samt å utvikle et kontroll- og sertifiseringssystem for den jobben som gjøres. NKA deltar i styringsgruppen for dette regionale prosjektet med mål om at vi på sikt kan bidra til å spre metodikken til resten av landet. Ta gjerne kontakt med oss i NKA, eller Elise Hessevik i Brak dersom du vil vite mer. 

Fredag 9. august inviterer vi bredden av kunst- og kulturfeltet til miljøseminar under Øyafestivalen i Oslo. Målet med dagen er å vise hvilke klimaløsninger som allerede finnes i kunst- og kulturfeltet i Norge, samt å kartlegge veien videre for hvordan vi i fellesskap kan bidra til en grønnere bransje. Seminaret er initiert av NKA, Vinjerock og Øyafestivalen og arrangeres i samarbeid med Munchmuseet. 

Les mer om seminaret

Husk også at du som medlem i NKA har tilbud om et gratis kurs i året som kan benyttes for å tilegne dere mer kunnskap om hvordan dere kan arrangerer grønnere festivaler og konserter. 

Plastfri festival - Stokkøya Festival 

Stokkøya Festival ble arrangert for første gang i 2018 på Stokkøya, helt ytterst på trøndelagskysten hvor ønsket var å arrangere festival uten bruk av artikler laget av engangsplast. Videre var målsetningen å sikre at det ikke havnet plast i naturen som følge av festivalen, teste uprøvde løsninger i norsk sammenheng og redusere den totale mengden restavfall som ble produsert. Som et resultat av prosjektet har Stokkøya Festival lagd et erfaringsdokument som du finner her. 

Plastfri festival i seks korte trekk:

 1. Kretsløp og avfallsreduksjon: Kompostere matavfall og engangsservice av hvetekli på stedet.

 2. Kortreist: Mat fra lokale leverandører laget fra bunnen for bedre mat og mindre plastemballasje.

 3. Gjenbruk: Ølglass i stål med panteordning, vannflasker i stål til frivillige og artister, lånesykler til stab, bruke gjenbruksmøbler og -material.

 4. Kutte ut:  Øl og brus selges i bokser og ikke plastglass , ikke flaskevann til salgs, ingen plaststrips i rigg, ingen sugerør i drink, ingen reklameartikler i plast.

 5. Samkjøring: Felles innkjøp alle avdelinger, kontroll over behov, mengde, riktig produkt, ta ned forbruk, samkjøre transport for varer og personell.

 6. Forbud: Alt av engangsplastartikler både på festivalområde og camp for å sikre at ingen plast havner i naturen.

LES MER OG LAST NED STOKKØYA FESTIVALS ERFARINGSDOKUMENT

Engangsplast - forbudet kommer

I starten av februar var NKA til stede på et arbeidsmøtet om engangsartikler av plast hos Klima- og miljødepartementet 

SUP-direktivet (single-use plastics directive) ligger an til å bli vedtatt i EU i løpet av våren, EU-landene får to år på seg til å innføre reguleringene og Norge er forventet å følge opp direktivet gjennom EØS-avtalen. Klima- og miljødepartementet er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert for å unngå at vi erstatter ett problem med et annet, og oppretter en ekspertgruppe for implementering av direktivet, i tillegg til å utlyse stimulerings- og utredningsmidler. Selve målet for direktivet er å redusere marin forsøpling, i tillegg til å bidra til en sirkulær økonomi. 

Virkemidlene i direktivet er: 

 • Forbud av følgende engangsartikler av plast: q-tips, bestikk (kniver, skjeer, gafler og spisepinner), tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner. I tillegg til matbeholdere, drikkevareemballasje og drikkebeger laget av EPS (styrofoam)
 • Reduksjon i bruk av matbeholdere og drikkebeger 
 • Utvidet produsentansvar
 • Holdningsskapende tiltak og merking 

LES MER OM SUP-DIREKTIVET

Nytt initiativ - flerbruksglass 

Under by:Larm tok Rene Glass AS initiativ til å samle flere arrangører for å diskutere muligheten for å implementere bruk av vaskbare glass i PTE for å eliminere mest mulig bruk av engangsplastglass. Modellen er relativt enkel og innebærer at bryggeriene bestiller nye glass som tåler minst 100 vask, festivalene får tilsendt rene glass og sender fra seg skitne tilbake, mens Rene Glass AS håndterer all logistikk til og fra festival. Dette reduserer utslipp og avtrykk med circa 94% sett opp mot engangsplastglass. 

Flere aktører og bryggerier er allerede med i ordningen og for nye aktører som ønsker å være med kan de: 

 1. Ta kontakt med Rene Glass AS for mer informasjon
 2. Sjekk om ditt bryggeri tilbyr sine glass i denne ordningen. Gi Rene Glass AS beskjed med kontaktinformasjon til bryggeriet om de ikke tilbyr disse glassene så vil de ta kontakt direkte med bryggeriet.
 3. Gjør bestilling og start planleggingen av logistikk