#

Open Club Day 2020 - Bli med på å feire helårsarrangørene

05.12.2019

Lørdag 1. februar 2020 åpner klubber og spillesteder over hele Europa dørene for publikum for å vise frem sine konsertscener på en ny og annerledes måte. Kampanjen Open Club Day styrker forbindelser og samholdet med lokale klubber og spillesteder over hele Europa i en solidarisk bevegelse som synliggjør den kulturelle, økonomiske og sosiale verdien klubber og spillesteder skaper i sine lokalsamfunn. Klubber, spillesteder og konsertgjengere kan registrere seg på nett helt gratis for å ta del i kampanjen.

Konserter er en stor del av den europeiske kulturen og helårsarrangørene gjør det mulig for publikum å nyte konsertopplevelser året rundt. Med kampanjen Open Club Day ønsker man å øke bevisstheten i lokalsamfunnet om hva det innebærer å drive en konsertscene som setter opp konserter hele- eller store deler av året. Ved å fremheve den daglige aktiviteten på konsertscenen i rammene av kampanjen Open Club Day legger man til rette for en konstruktiv utveksling av informasjon og kunnskap.

- Ved å forene krefter og bli med i samarbeidsprosjekter som Open Club Day kan vi skape positive reaksjoner på nasjonalt og lokalt nivå for konsertbransjen. Dette har en reell innvirkning på anerkjennelsen av helårsarrangører som en viktig og nødvendig bidragsyter til et mangfoldig kulturliv, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. 

Bli med!

Vi oppfordrer våre medlemmer til åpne dørene for naboer, offentlige myndigheter, politikere og byens innbyggere lørdag 1. februar for å sette fokus på helårsarrangøren, som den kulturelle hjørnesteinen den er! Husk å registrer spillested, klubb eller person på openclubday.com. Her kan du også se oversikt over andre europeiske aktører som er med på kampanjen. Spillesteder og klubber som registrere seg får tilsendt en digital pakke med informasjonsmateriell og grafiske elementer som kan benyttes i forbindelse med kampanjen.

Les mer og registrer spillested på openclubday.com

Hvem står bak?

Det er den europeiske nettverksorganisasjonen for spillesteder og klubber, Live DMA som står bak kampanjen. Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Live DMA har til mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessene for europeiske arrangører. Nettverket består av 21 medlemmer i 17 land, som til sammen taler på vegne av mer enn 3000 spillesteder, klubber og festivaler - og nettverket utvides stadig. Norske Konsertarrangører er en av de 21 medlemsorganisasjonenen i nettverket. Dette er tredje gang kampanjen Open Club Day arrangeres. 

Kontakt gjerne NKA direkte dersom du har spørsmål om kampanjen.

 

Etterfilm fra Open Club Day 2019