#

Open Club Day 2019 - Bli med å feire helårsarrangørene

21.01.2019

Lørdag 2. februar åpner klubber og spillesteder over hele Europa dørene for publikum for å vise frem sine konsertscener. Kampanjen Open Club Day styrker samholdet og forbindelser med lokale klubber og spillesteder over hele Europa i en solidarisk bevegelse som synliggjør den kulturelle, økonomiske og sosiale verdien klubber og spillesteder skaper i sine lokalsamfunn. Klubber og spillesteder kan registrere seg på nett helt gratis for å ta del i kampanjen.

Konserter er en stor del av den Europeiske kulturen og helårsarrangørene gjør det mulig for publikum å nyte konsertopplevelser året rundt. Lørdag 2. februar 2019 åpner konsertscener over hele Europa sine dører og inviterer publikum til å oppleve sitt spillested eller klubb på en ny og annerledes måte. 

Med kampanjen Open Club Day ønsker man å øke bevisstheten i lokalsamfunnet om hva det innebærer å drive en konsertscene som setter opp konserter hele- eller store deler av året. Ved å fremheve den daglige aktiviteten på konsertscenen i rammene av kampanjen Open Club Day legger man til rette for en for en konstruktiv utveksling av informasjon og kunnskap.

Ved å forene krefter og bli med i samarbeidsprosjekter som Open Club Day kan man skape positive reaksjoner på nasjonalt og lokalt nivå for livemusikkbransjen og ha en reell innvirkning på anerkjennelsen av helårsarrangører som en viktig og nødvendig bidragsyter til et mangfoldig kulturliv.

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til åpne dørene for naboer, øvrige innbyggere, offentlige myndigheter og politikere lørdag 2. februar for å sette fokus på helårsarrangøren, som den kulturelle hjørnesteinen den er. Husk å registrer ditt spillested eller klubb på openclubday.com. Her kan du også se oversikt over andre europeiske aktører som er med på kampanjen. 

Les mer og registrer spillested på openclubday.com

Hvem står bak?

Det er den europeiske nettverksorganisasjonen for spillesteder og klubber, Live DMA som står bak kampanjen. Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Live DMA har til mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessene for livemusikk sektoren i Europa. Nettverket består av 19 medlemmer i 15 land, som tilsammen taler på vegne av mer enn 3000 spillesteder, klubber og festivaler - og nettverket utvides stadig. Norske Konsertarrangører er en av de 19 medlemsorganisasjonenen i nettverket. Dette er andre gang kampanjen Open Club Day arrangeres. 

Anders Tangen i NKA sitter som styreleder for Live DMA og spørsmål om Open Club Day kan sendes til han.