Ivar Chelsom Vogt er ny styreleder for Norske Konsertarrangører og gleder til å ta fatt på vervet.
Ivar Chelsom Vogt er ny styreleder for Norske Konsertarrangører og gleder til å ta fatt på vervet.

Ny politikk og nytt styre

30.10.2019

NKAs landsmøte for 2019 ble avholdt under Arrangørkonferansen i Stavanger. Her ble det valgt nytt styre, med Ivar Chelsom Vogt som ny styreleder. I tillegg ble Arrangørpolitisk plattform oppdatert med nye og viktige punkter - blant annet knyttet til klima og miljø.

«Noen kalte Landsmøtet 2019 for det minst dramatiske i organisasjonens historie, men det betyr ikke at det ikke ble vedtatt viktige ting der. Heller tvert i mot», sier daglig leder, Tone Østerdal.

- Jeg er glad for og stolt over at vi fikk vedtatt en enda tydeligere Arrangørpolitisk plattform, hvor NKA flagger tydelige ambisjoner på vegne av både arrangørfeltet og musikkbransjen som helhet. Ikke minst dreier det seg om et helt nytt punkt om klima og miljø. Det ble også gjort viktige presiseringer knyttet til for eksempel frivillighet og politikostnader. Og så må jeg selvfølgelig takke valgkomiteen og landsmøtet for nok en gang å ha gitt oss et svært kompetent styre.

Ivar Chelsom Vogt, kulturhussjef på USF Verftet og artist, ble valgt til ny styreleder.

- Livemarkedet er i vekst og konsertarrangørene har en stadig mer sentral rolle i musikkbransjen. Samtidig er marginene små og mange arrangørmiljøer er under press. Det er viktig at vi som felt jobber sammen for å sikre et bredt, mangfoldig og levedyktig arrangørfelt. NKA er en organisasjon i stadig vekst og utvikling, med en medlemsvekst på hele 13 prosent så langt i 2019. Det sier noe om NKAs relevans, posisjon og mulighet. Det er fortsatt mye å jobbe med på dette feltet, og jeg gleder til å ta fatt på vervet, sier Ivar Chelsom Vogt.

Ivar har tidligere vært daglig leder for Kultur Vest og Borealisfestivalen, og har i tillegg arrangørerfaring fra en rekke festivaler og spillesteder. Ivar er også musiker og feirer i år 25-års jubileum med bandet sitt Real Ones. Han har vært oppnevnt til Kulturrådets utvalg for arrangør- og festivalstøtte og sitter i styret for Vill Vill Vest og by:Larm.

- Ivar har solid kunnskap om musikkbransjen og en viktig dobbel kompetanse med erfaring fra både arrangør- og artistsiden. At vi med nytt styre og ansettelsen av Nyaling Saidy Kiil har folk med erfaring fra artistsiden både i styret og administrasjonen utvider perspektivene våre og er en styrke for oss i arbeidet for og med arrangørfeltet, sier daglig leder, Tone Østerdal.

Andre nye styremedlemmer er Therese Østby Haugen, Trym Grydeland (1. vara) og Åsa Paaske Gulbrandsen (2. vara). Merete Moum Lo og Herman Ekle Lund ble løftet fra varaplass og ble valgt som ordinære styremedlemmer. Alexandra Archetti Stølen ble gjenvalgt for en ny periode, mens Mariann Bjørnelv (nestleder), Mia Eriksen og Torgeir Ekeland (3. vara) ikke var på valg.

Vi benytter anledningen til å takke Jon Gotteberg, Bo Terje Hustoft, Thomas Litangen og Limita Lunde for deres innsats som styremedlemmer i NKA.

Til Arrangørpolitisk plattform

Til Vedtekter