Arbeidet med ny budmal og standardiserte kontraktsvilkår er endelig i havn. Arrangørfaglig seniorrådgiver i NKA, Anders Tangen og bookingagent i Nordic Live og styremedlem i NEMAA, Joël Schwalenstöcker. Foto: NKA
Arbeidet med ny budmal og standardiserte kontraktsvilkår er endelig i havn. Arrangørfaglig seniorrådgiver i NKA, Anders Tangen og bookingagent i Nordic Live og styremedlem i NEMAA, Joël Schwalenstöcker. Foto: NKA

Ny budmal med standardiserte kontraktsvilkår mellom artister og festivaler

25.09.2019

For å standardisere, forenkle og trygge arbeidet ved booking av norske artister på festivaler har Norske Konsertarrangører (NKA) utarbeidet en budmal med standardiserte kontraktsvilkår. Denne ble først lansert i 2015, men er nå revidert sammen med NEMAA, som er organisasjonen for bookingagenter og managere i Norge. 

Den nye felles budmalen er utarbeidet for å forankre oppsett og vilkår som festivalarrangør og management er enige om, slik at bookingprosessen blir både enklere og tryggere.

- Spørsmål om artistkontrakter er noe av det vi oftest får henvendelser om fra våre medlemmer. NKAs budmal med standardiserte kontraktsvilkår har allerede ført til bedre kjennskap i bransjen om hva som faktisk står i kontraktene, i tillegg til en enklere og tryggere bookingprosess. Vi er veldig fornøyde med den nye utgaven og at den nå er forankret hos NEMAA, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

I en forhandlingsprosess knyttet til booking av en norsk artist på en norsk festival er det forhandlinger knyttet til økonomi og risiko, men også til vilkår som omhandler eventuelle forsikringer, garantier, sikkerhet, og så videre. Ved å benytte en felles budmal vil mye av arbeidsmengden for alle involverte parter lettes. Standardvilkårene som ligger til grunn er allerede kvalitetssikret og godkjent av representanter fra både arrangørsiden og artist/management. Disse bør ligge til grunn for eventuelle videre forhandlinger, og sikrer et felles minste multiplum.

- Vi er veldig fornøyd med å komme i mål med dette arbeidet. De ulike aktørene i bransjen er gjensidig avhengig av hverandre og godt samarbeid som dette er nøkkelen til fortsatt gode bookinger i fremtiden. Jeg er sikker på at felles budmal og vilkår vil gjøre hverdagen lettere for både oss som sitter på artistene, og festivalene som skal glede sitt publikum med bra line-up, sier bookingagent i Nordic Live og styremedlem i NEMAA, Joël Schwalenstöcker. 


Om budmalen og kontraktsvilkårene

  • Del 1- budmal:
    Dette er hver festivals eget forhandlingspunkt og regulerer blant annet bud, frister, spilletid, teknisk rider, og så videre. Budmalen kan lastes ned her.
  • Del 2 - kontraktsvilkårene:
    Dette er vilkårene som NKA og NEMAA er enige om. Disse har fått navnet «Festivalvilkår norske artister 2019» og er tilgjengelige her. Når man leverer inn bud på en artist så sender man kun inn del 1, selve budmalen, der det nederst på siden, er henvist til kontraktsvilkårene. Disse blir da en del av budet.

Har du spørsmål eller innspill? Send oss en e-post på post(a)konsertarrangor.no.

 

Arrangørwiki

I vår Arrangørwiki finner du flere nyttige artikler, dokumenter, maler, lenker og annen info som dekker alle faser av arrangørens verden. Her finner du blant annet mer utfyllende informasjon om artisthåndtering og booking.

Til Arrangørwiki