Gojira på Slottsfjell Foto: Tom Lund
Gojira på Slottsfjell Foto: Tom Lund

NUSB-kurs: Sikkerhet ved store arrangement 4-8. november

27.06.2019

Siden 2011 har Nasjonalt utdanningssenter for samfunnsikkerhet og beredskap (NUSB) arrangert kurs i sikkerhet ved store arrangement i samarbeid med NKA. I uke 45 er det klart for en ny runde og vi oppfordrer våre medlemmer som jobber med store arrangement til å melde seg på. Kurset gir deg en bred forståelse for hvordan arrangementer gjennomføres på en sikker og trygg måte, og baseres på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

I Norge arrangeres det festivaler og arrangement i stor skala, og antall arrangement har vært økende de siste 30 årene. Festivaler, sykkelritt, konserter, eventer, marknader, spel og internasjonale idrettsmesterskap foregår hvert år i Norge, på tvers av et stort antall fylker, kommuner og politidistrikter. Ofte foregår arrangementene på områder som ikke er laget for å samle mange mennesker, det være seg på øyer, brygger, fjell eller parker. Arrangementene er berikelser både for lokalsamfunn, idrettslag og kulturmangfold, og de fleste av oss verdsetter bredden av underholdningstilbud som lille Norge kan by på.

Baksiden av medaljen er at det kan være krevende å sørge for at arrangementene gjennomføres på en trygg, sikker og kompetent måte. Det finnes mange grunner til at dette kan være vanskelig. For det første er arrangementer ofte komplekse og krever kompetanse og kunnskap innenfor mange ulike fagområder. For det andre vil mange aktører måtte involveres, på ulike stadier i løpet av et arrangement. I de fleste tilfeller må brannvesen, politi og kommunen kontaktes, og som oftest vil også mange andre etater og virksomheter være viktige aktører; ikke (bare) på grunn av formaliteter, men for å gjøre arrangementet best mulig. For det tredje gjennomføres mange arrangementer på steder som ikke er bygget for å gjennomføre slike arrangement. Jo mindre arrangementsområdet er naturlig egnet, desto mer planlegging kreves det.
Sluttelig er svært mange arrangementer avhengig av gratis arbeidskraft, frivillighet og dugnadsånd. For å spissformulere noe kan vi si at flertallet av arrangementer som gjennomføres i Norge er drevet av glade amatører. Heldigvis er det mange engasjerte, dyktige og kompetente glade amatører, men det er uansett en sårbarhet. Det er vanskeligere å stille krav, både til kompetanse og til tidsbruk, når de som jobber bruker sin egen fritid. En annen sårbarhet er at det ofte er store utskiftninger fra år til år. Slike gjennomtrekk kan gjøre det vanskeligere å bygge sten på sten og sørge for at årets arrangement blir enda bedre enn fjorårets.

 

DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer ble utgitt for første gang i 2010. Hovedformålet med veilederen var (og er) å gi arrangører og myndigheter et felles referanseverk, for å gjøre det enklere å bli enige om hva som er et trygt arrangement og gi veiledning til å lykkes med å skape det. Vårt håp er at Veilederen gjør det enklere for arrangør og myndigheter å ha god og konstruktiv dialog, bygget på en felles forståelse for hva et arrangement er og en enighet om hvordan sikkerheten skal planlegges.

 

Tverrfaglig kurs

På dette kurset møtes arrangører, politi, brannvesen, kommunen, vekterbransjen, frivillige organisasjoner og helsearbeidere for et dypdykk i arrangementssikkerhet. Kurset er i aller høyeste grad tverrfaglig, og det er helt avgjørende å ha en bredde i deltakermassen. Vi ønsker at deltakerne skal møtes på tvers av bransje og sektor og dele av sine erfaringer og sin kunnskap. Utgangspunktet for et sikkert arrangement er god planlegging og gode forberedelser, noe som er et svært sentralt tema i kurset. I tillegg vil kurset også omhandle selve gjennomføringen, i tillegg til evaluering og læring.

Kurset er formmessig delt i to: Vi har faglige forelesninger om ulike temaer, fra ROS-analyser til crowd management og midlertidige infrastruktur (detaljert timeplan kan fås på forespørsel). Forelesningene suppleres med et gruppearbeid som varer hele uken, og som er kursets gjennomgående røde tråd. Gruppene får som oppgave å lage en sikkerhetsplan for et arrangement, og hensikten er å omsette teorien fra forelesningene til praksis i sikkerhetsplanen. Kurset avsluttes med at gruppene presenterer sitt løsningsforslag i plenum, som oftest til stående applaus.

 

Målgruppe

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer i funksjon som offentlig myndighet eller privat tjenestetilbyder. Eksempler kan være arrangører, politi, brannvesen, kommunenes arrangementsansvarlige, vaktselskaper og leverandører av andre varer og tjenester. Er du usikker på om kurset passer for deg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kursansvarlig.

 

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs ha god forståelse for hvordan store arrangement planlegges og gjennomføres av på en sikker måte. De gjennomgående temaene er:

 • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.
 • Felles begrepsapparat, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.
 • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

 

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kan være en fordel om du har noe kjennskap til eller erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.

 

Faglig kursinnhold

 • Store arrangementers livssyklus
 • Utforming av arrangementsområdet, herunder infrastruktur, scene, overnatting og tilleggs-aktiviteter
 • Planlegging, herunder risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
 • Regelverk og arrangørens plikter
 • Organisering av sikkerhetsfunksjonen
 • Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
 • Beredskap for alvorlige hendelser
 • Håndtering av publikum og artister
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser

Administrativt

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag 4. november kl. 11:00, og det avsluttes med lunsj fredag 8. november kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag og torsdag. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte seg av muligheten til å overnatte, som er inkludert i kursavgiften.

Kursavgiften på kr 7 000,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

NB! NKA gir 1000 i rabatt til fem medlemmer. Førstemann/kvinne til mølla!

Dersom du har spørsmål om kurset, eller bare ønsker å diskutere arrangementssikkerhet, kan du kontakte kursleder Johan Stenshorne // 909 84 227.

 

PÅMELDING