Arendalsuka. Foto: M. Hauglid
Arendalsuka. Foto: M. Hauglid

NKA på Arendalsuka

01.01.0001

NKA vil også i år være til stede på Arendalsuka, Norges største politiske møteplass, som pågår hele denne uken. I år har vi attpåtil vært med på å rigge en egen kulturdag under Arendalsuka, nærmere bestemt torsdag 15. august. Kulturdagen arrangeres av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk i felleskap.

Det rapporteres om rekorddeltakelse i Arendal, og i et forsøk på å oppnå større gjennomslagskraft har en rekke ulike aktører i kunst- og kulturfeltet gått sammen om å lage en felles kulturdag under Arendalsuka. Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen. I praksis vil dagen veksle mellom debatter i Bakgården og andre arrangementer på skipet Gamle Oksøy.

 

Dette er arrangementene NKA og Arrangørforum er en del av:


Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk

Det norske kulturpolitiske landskapet er under stor endring. Før jul fikk vi en ny kulturmelding, det pågår en regionreform, og debatten om oppgavefordeling mellom statlig og regionalt nivå har bidratt til å sette kultur på den politiske agendaen i større grad, og på en annen måte enn tidligere. Kulturloven sier at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur. Tilgang til egnede og utstyrte arenaer for kultur er grunnlaget for all kulturaktivitet. Vi inviterer noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere til debatt i Bakgården og setter søkelys på ulike temaer som berører vårt felt.
Les mer her


Kulturlunsj på Åpent skip: Setesdalsmusikken – snart verdensarv?

Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip. Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO-søknaden fra Setesdal. Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore. 
Les mer her 


Kultur på Åpent skip: Henrik Syse om kulturarv

Henrik Syse snakker og kommer med noen filosofiske refleksjoner om «Kulturarv – does it matter?». Musikalsk innsalg ved Jonas Alaska. Det blir også lett servering og mingling.

Les mer her 


Debatt: Dannelse og ytringsfrihet (Arendalsukas hovedprogram)

Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen? Hva gjør et menneske og et folk dannet, og på hvilke arenaer foregår dannelsesutviklingen? Er kulturopplevelse og -deltagelse avgjørende for dannelse, og er det nødvendigvis slik at uten kulturen dør ytringsfriheten? Kan verdien av ytringsfrihet og prinsippet om armlengdes avstand tvert imot stå i motsetning til dannelse? Hvilke grep kan politikerne gjøre for å bedre forutsetningene for å sikre et stort ytringsmangfold? Hvordan skal det faktisk leveres på dette politiske prosjektet? Hvilke verktøy finnes i verktøykassa, og hvem har ansvaret?

Les mer her

Sørg for å komme innom hvis du er i Arendal!