Fra rundebordsmøte for daglige ledere under Arrangørkonferansen 2018. Foto: Nordic Media Lab
Fra rundebordsmøte for daglige ledere under Arrangørkonferansen 2018. Foto: Nordic Media Lab

NKA inviterer til rundbordsmøter under by:Larm 2019

11.02.2019

Norske Konsertarrangører inviterer medlemmer til lukkede rundbordsmøter under by:Larm, torsdag 28. februar. Vi arrangerer fire møter; et møte for studentarrangører, et for daglig ledere, et for sponsoransvarlige og et for frivilligorganisatorer. Samlingene er unike møteplasser for å utveksle erfaringer, diskutere fagrelaterte problemstillinger og bygge nettverk. NB: Begrenset antall plasser.

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, utfordringer og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. Vi har hatt flere runder med tilsvarende møter og det vil være naturlig å plukke opp tråden fra tidligere møter samt at man kan ta opp nye problemstillinger og utfordringer. Nye deltakere vil selvfølgelige være velkommen til å delta.

Nytt i år er at vi setter opp et møte for daglig ledere/festivalsjefer som er en videreføring av rundebordsmøtet vi hadde på Arrangørkonferansen i 2018. Møtet for daglige ledere deles i to, for at deltagerne skal få best mulig utbytte. Den første delen av møtet er for deltagere som har noe/liten erfaring som daglig leder/festivalsjef. Den siste delen av møtet er for daglige ledere/festivalsjefer med lengre fartstid og mer erfaring. 

For at alle deltakerne skal få et godt utbytte av disse møtene kreves det at alle deltakerne deltar aktivt i diskusjonene. Alle som melder seg må derfor komme med innspill til agenda og notere en eller flere konkrete problemstillinger eller temaer som dere ønsker å ta opp. Dette gjøres i påmeldingsskjema. Der er viktig at agenda, tematikk og samtalen eies av deltakerne i de respektive møtene, og det er ønskelig at personer med minimum ett års fartstid i bransjen deltar på samlingene.

Enkel servering av snacks og drikke. Vi gleder oss til å møte mange engasjerte medlemmer under by:Larm 2019!

 

Påmeldingsfrist: 21. februar

Tid: 28. februar. kl. 17.00 - 19.00

Sted: Oslo sentrum (spesifikk lokasjon kommer på e-post sammen med agenda, i forkant av møtet)

NB: Man trenger ikke billett til by:Larm for å delta.

 

Påmeldingsskjema:

Studentarrangører

Sponsansvarlige

Frivillighet

Daglig leder - lang erfaring

Daglig leder - noe erfaring

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektansvarlig i NKA Anders Tangen