Illustrasjonsbilde. Konsert med Honningbarna på Studentersamfundet i Trondhjem 2018. Foto: Fotogjengen - foto.samfundet.no.
Illustrasjonsbilde. Konsert med Honningbarna på Studentersamfundet i Trondhjem 2018. Foto: Fotogjengen - foto.samfundet.no.

Nasjonal arrangørstatistikk 2018

04.12.2019

Telemarksforsking har, på oppdrag fra Arrangørforum, sammenstilt og kartlagt nøkkeltall for det norske arrangørfeltet for konsertåret 2018. Dette er den tredje rapporten i serien og nytt i utgaven for 2018 er at man for første gang har klart å følge flere unike arrangører over en periode på tre år.  

Kartleggingen for 2018 viser at det er stor aktivitet i arrangørfeltet og økonomien i feltet vokser. Norskandelen på bandene og artistene som spilte konserter i 2018 var gjennomgående høy, så arrangørene er gode på å fremme norsk musikk på sine scener. Kulturhusene hadde høyest norskandel med over 90%. 

I rapporten kan vi se at det kan være store forskjeller i de fleste måleparameterne fra sjanger til sjanger og hos de ulike arrangørtypene. Også i denne rapporten ser vi tendenser til at det er helårsarrangørene og spesielt de frivillig drevne som har de tøffeste kårene.  

Last ned rapporten her

Langsiktig arbeid

Godt tallgrunnlag for arrangørfeltet er nødvendig i arbeidet for å synliggjøre ringvirkningene til de hardtarbeidene arrangørene over hele landet og for å styrke arrangørenes rammebetingelser.

- Fremover vil vi jobbe for å styrke responsraten i dette arbeidet slik at vi får så gode og representative tall som mulig. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer til å bidra så godt som mulig når vi distribuerer våre spørreskjemaer. Tidlig i 2020 starter vi en ny runde med innsamling av data for konsertåret 2019. Arbeidet med nasjonal arrangørstatistikk er ressurskrevende, men noe av det viktigste vi gjør, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.     

Telemarksforsking er svært fornøyd med at datagrunnlaget blir bedre.

- Statistisk arbeid som skal forsøke å måle trender og endringer i en nasjonal sektor gir gjerne lav avkastning den første tiden siden datagrunnlaget kan være svakt. Etter tre år så har vi nå endelig klart å følge omlag seksti unike arrangører over en periode på tre år - samtidig supplerer vi databasen med flere nye arrangører hvert år slik at datagrunnlaget stadig blir bedre. Respondentene har mulighet til å oppgi sine tall også bakover i tid så på sikt vil vi kunne gjøre enda mer presise og detaljerte analyser, sier seniorforsker i Telemarksforsking, Bård Kleppe. 

 

Om Nasjonal arrangørstatistikk

Sammen med de øvrige arrangørorganisasjonene i Arrangørforum startet Norske Konsertarrangører i 2016 et samarbeid om en nasjonal kartlegging av arrangørfeltet. Organisasjonene samler inn nøkkeltall fra sine arrangørmedlemmer, og innsamlet data danner grunnlaget for Nasjonal arrangørstatistikk. Forskningsinstituttet Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner og ansvarlig for analyse og produksjon av en årlig rapport. Arrangørforum består av Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Norsk Bluesunion, Norsk Viseforum, Norske Festivaler, nyMusikk, Klassisk og Norske kulturhus.