Mablisfestivalen i Stavanger er er en av mange arrangører som benytter frivillige. Festivalen har omlag 300 frivillige som hjelper til hvert år. Foto: Studio Stavanger.
Mablisfestivalen i Stavanger er er en av mange arrangører som benytter frivillige. Festivalen har omlag 300 frivillige som hjelper til hvert år. Foto: Studio Stavanger.

Når det nytter å være seig: Skattlegging av frivillige

07.03.2019

«Vi har korrigert for de tingene det har vært uro rundt», sa Siv Jensen i gårsdagens presseslipp. Sjelden har jeg vært mer glad for at politikerne faktisk lytter og evner å snu. Denne gangen lønte det seg å melde uro, og å insistere på denne uroen over tid. Nå kan vi endelig slippe et lettelsens sukk på vegne av både festivaler, frivillige, musikkbransjen for øvrig og – ikke minst – publikum.

I to måneder har skatt preget hverdagen på NKA-kontoret. Vi har uttalt oss til pressen, skrevet og holdt innlegg, deltatt i panelsamtaler, meldt og ment. Vi har snakket om skatt i Stortinget, snakket om skatt med Finansdepartementet og Kulturdepartementet, og egentlig med de fleste andre vi kjenner. At det nå foreligger en løsning er rett og slett veldig, veldig bra. Selv om det fortsatt er noen problemstillinger som gjenstår uløst så er det positivt at vi har fått en avklaring og tydeliggjøring både med tanke på skattelegging av frivillige og personalrabatter.

Her er hovedelementene i endringene:

  • Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8 000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16 000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32 000 kroner.
  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7 000 til 8 000 kroner per arbeidsgiver.
  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1 000 kroner til 2 000 kroner.

Festivalene kan nå altså gi 100 prosent personalrabatt på varer og tjenester til en maksverdi av 8 000 kroner. Når beløpsgrensen for skattefrie gaver samtidig økes til 2 000 kroner betyr det at frivillige som engasjerer seg på festivaler slipper unna skatt så lenge verdiene ikke overstiger 10 000 kroner totalt. Arbeidsgivere og arrangører må fortsatt holde oversikt over hvem som mottar hva, men i og med at grenseverdien for når dette skal rapporteres inn økes, så vil de fleste av våre medlemmer gå klar av dette merarbeidet.

Kort oppsummert: Gårsdagen ble en gledens dag, og vi smiler fortsatt. Nå er det bare å ta fatt på alle de andre tingene på listen!

Med vennlig hilsen
Tone
Daglig leder
Norske Konsertarrangører