#

Music Moves Europe // Utsatt søknadsfrist til samarbeidsprosjekter for spillesteder

13.11.2019

EU-kommisjonen har på nytt opprettet støtteordninger rettet direkte mot det europeiske musikkfeltet til bla. samarbeidsprosjekter for spillesteder. Tiltaket er en del av støtteordningen for musikkfeltet i Europa, Music Moves Europe. NKA oppfordrer medlemmer til å søke.

Hva er Music Moves Europe?

Music Moves Europe (MME) er EU-kommisjonens støtteprogram for det europeiske musikkfeltet.

EU har et pågående støtteprogram for plattformer, nettverk og samarbeidsprosjekter som også inkluderer musikkfeltet, Creative Europe (2014-2020). I tillegg ble det i 2018 og nå i 2019 lansert spesifikke støtteordninger rettet mot musikkfeltet (MME).

Overordnet målsetning med MME er:

  • Fremme kreativitet og innovasjon
  • Ta vare på og utvide mangfoldet i musikkfeltet
  • Bistå med å tilpasse seg og dra nytte av digitalisering

 

Søknad

EU-kommisjonen har åpnet for å søke om støtte til prosjekter på blant annet samarbeidsprosjekter for spillesteder (maksimalt 400 kapasitet på spillesteder som kan delta) 

NB: Søknadsfristen er utsatt til til 16. desember kl. 13.00. Støttebidraget er på inntil 30 000 €. Det er krav til medfinansiering. Samarbeidsprosjekter vil kreve minst 2-3 prosjektpartnere.

 

Rådgivning 

Norsk Kulturråd har en egen internasjonal seksjon som har ansvaret for informasjon om støtteordningene. 

NKA er medlem av det internasjonale nettverket for spillesteder og festivaler, Live DMA, som har utarbeidet et dokument med spørsmål og svar, samt veiledere for de to støtteordningene (på engelsk). Dette kan lastes ned under her. Koordinator for Live DMA, Audrey Guerre, kan kontaktes og vil være behjelpelig med å finne partnere til de ulike prosjektene. 

Veileder for spillesteder.

Spørsmål og svar om støtteordningene.

 

Mer om samarbeidsprosjekter