#

Music Moves Europe // Søk støtte til kompetanseheving og samarbeidsprosjekter for spillesteder

05.09.2019

EU-kommisjonen har på nytt opprettet støtteordninger rettet direkte mot det europeiske musikkfeltet, denne gangen til kompetanseheving og samarbeidsprosjekter for spillesteder. Tiltaket er en del av støtteordningen for musikkfeltet i Europa, Music Moves Europe. NKA oppfordrer medlemmer til å søke.

Hva er Music Moves Europe?

Music Moves Europe (MME) er EU-kommisjonens støtteprogram for det europeiske musikkfeltet.

EU har et pågående støtteprogram for plattformer, nettverk og samarbeidsprosjekter som også inkluderer musikkfeltet, Creative Europe (2014-2020). I tillegg ble det i 2018 og nå i 2019 lansert spesifikke støtteordninger rettet mot musikkfeltet (MME).

Overordnet målsetning med MME er:

  • Fremme kreativitet og innovasjon
  • Ta vare på og utvide mangfoldet i musikkfeltet
  • Bistå med å tilpasse seg og dra nytte av digitalisering

 

Søknad

EU-kommisjonen har åpnet for å søke om støtte til prosjekter på blant annet:

  • Kompetanseheving (seminarer, workshops, opplæring, hospitantordninger, med mer)
  • Samarbeidsprosjekter for spillesteder (maksimalt 400 kapasitet på spillesteder som kan delta) 

Søknadsfristen er 31. oktober kl. 12.00 for kompetanseheving og 15. november kl. 13.00 for samarbeidsprosjekter for spillesteder. Støttebidragene er på inntil 55 000 € og 30 000 €. Det er krav til medfinansiering. Samarbeidsprosjekter vil kreve minst 2-3 prosjektpartnere.

 

Rådgivning og informasjonsmøter

Norsk Kulturråd har en egen internasjonal seksjon som har ansvaret for informasjon om støtteordningene. De gjennomfører informasjonsmøter om disse ordningene i høst:

Du kan booke egen veiledningstid med Kulturrådet her. 

NKA er medlem av det internasjonale nettverket for spillesteder og festivaler, Live DMA, som har utarbeidet et dokument med spørsmål og svar, samt veiledere for de to støtteordningene (på engelsk). Dette kan lastes ned under her. Koordinator for Live DMA, Audrey Guerre, kan kontaktes og vil være behjelpelig med å finne partnere til de ulike prosjektene. 

Veileder for kompetansehevning.

Veileder for spillesteder.

Spørsmål og svar om støtteordningene.

Les mer om støtteordningene på EU-kommisjonens nettside:

Kompetanseheving

Samarbeidsprosjekter