#

Kursbookingen er åpen

09.01.2019

Kursbookingen for 2019 har åpnet. Som medlem i Norske Konsertarrangører (NKA) har du tilbud om et gratis skreddersydd kurs i året med valgfri tematikk blant våre kurstema. Kurset skreddersys til den enkelte bestiller, og NKA tar seg av koordineringen. Vi tilbyr også kurs til eksterne aktører. Ta kontakt!

Kursene tar for seg alle områder av arrangørvirksomheten og skreddersys til den enkelte festival eller klubb både når det gjelder kursform, tema, varighet, nivå og lokalisering. Kurs og workshops er et svært populært tilbud for medlemmer i NKA, og kan søkes mellom 15. januar og 1. november. Kursmottaker dekker enkel bespisning til kursdeltakere og kursleder, samt sørger for et egnet kurslokale med det som trengs av utstyr. Resten fikser vi!

Merk. Man kan motta gratis kurs så lenge det er penger igjen i kurs-potten, her gjelder altså førstemann/kvinne til mølla. Etter dette er det mulig å bestille kurs til medlemspris, dette gjelder også om man ønsker et kurs nummer to innenfor samme kalenderår. 

SE OVERSIKT OVER KURSTEMA

Kurs for eksterne 

Vi tilbyr også kurs for eksterne aktører som andre organisasjoner, bedrifter, høgskoler, kompetansesentre, lokale musikkråd med mer. I likhet med våre medlemskurs skreddersys disse kursene også utifra kursmottagers behov og ønsker. 

 

Vi har booket kurs hos Norske Konsertarrangører flere ganger. Vi har møtt gode formidlere som henvender seg til både nybegynnere og de som gjerne betrakter seg som mer erfarne.

- Hanne Sætre Thunestvedt, Brak

 

Vi bestilte et kurs innen markedsføring via NKA for ungdomsarrangørene i prosjektet Ung Ambassadør. Vi var veldig fornøyde med et lærerikt og inspirerende kurs som var godt tilpasset målgruppen. Ungdommene satt igjen med mange gode verktøy for videre arrangering av Haugenfestivalen.

- Tine Rakstad, Haugenfestivalen

 

Hvem holder kursene?

Norske Konsertarrangører har tilknyttet seg en kurslederstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfaget i bred forstand. De fleste av kurslederne jobber selv med, eller har bakgrunn fra, arrangørbransjen og er oppdatert på hva som rører seg på feltet.

Hvert kurs skeddersys til den enkelte utifra ønsker og behov. Kurs kan bestilles som et rent kurs, en workshop, en samtale rundt styrebordet eller hva dere og kursholder blir enige om vil passe best. Se oversikt under for eksempler på ulike kurstema. Dersom dere ønsker kurs i noe som ikke som oppført som eksempel - ta kontakt og vi ser hva vi kan få til! 

NKA KURSHOLDERE

KURSBOOKING 

Kontakt oss ved spørsmål eller for mer informasjon vedrørende kurs.