Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Ja til mer mangfold og inkludering - Skråblikk fra Tone

08.04.2019

«Her er alle velkomne!», sa en arrangørvenn, mens han slo ut med armene for liksom å underbygge poenget. Og jeg tviler ikke på at han mente det. Men hvorfor var det da så blendahvitt og «funksjonsfriskt» rundt oss? Vi må snakke om mangfold og inkludering.

Et drøyt tiår etter Mangfoldsåret, etter all verdens velmenende tiltak, og hyllemeter på hyllemeter med fagre ord om hvor viktig det er med mangfold og inkludering, så er det fortsatt lite nytt å melde: Mens kulturelt mangfold er et stadig mer fremtredende trekk ved det norske samfunnet, gjenspeiles dette i svært liten grad i kunst- og kulturfeltet. Samtidig er det like vanlig at handicaptoaletter blir brukt som en ekstra bod, som at de er åpne og funksjonelle for dem som trenger dem. Mye fordi vi uansett ikke har råd til den heisen eller rampen som gjør at de som ville ha brukt handicaptoalettet kommer inn i utgangspunktet.

Ja, jeg setter det selvsagt litt på spissen nå, - for det er mange arrangører gjør gode tiltak. Men vi kommer ikke bort fra at kulturfeltet slett ikke er så tilgjengelig som vi ønsker å tro. Og i et felt som i så stor grad er offentlig finansiert utgjør det et demokratisk problem. Det er som at vi ber alle om å betale for festen, men bare trekker litt på skuldrene hvis folk ikke skjønner helt av seg selv at de kan få komme. Barrierer for deltakelse i kunst- og kulturfeltet, enten de er fysiske eller kulturelt betinget, bygges ikke ned av at vi ønsker alle velkomne. Vi snakker om dype strukturelle mekanismer som fordrer at arrangører tar en bevisst og aktiv rolle for å endre praksis. For å lykkes med reell inkludering må vi jobbe med det som skjer både på, bak og foran scenen, og arbeidet må forankres i alle ledd av organisasjonen.

Som en bransjeaktør må også vi i NKA ta grep. For de av dere som var på by:Larm så la dere kanskje merke til at én av våre seminarposter der handlet om kulturelt mangfold. Denne tematikken kommer dere til å møte igjen på høstens Arrangørkonferanse. I mellomtiden har vi inngått et samarbeid med Interkultur om en kursturné om kulturelt mangfold. Interkultur er et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling, og slipper i disse dager en ny håndbok om temaet. Turneen planlegger vi dessuten i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for musikk, så her er det meningen at vi skal komme ut i hele landet.

Videre har NKA mottatt ytterligere en runde med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for satsingen vår på Tilgjengelighetsmerket. Tilgjengelighetsmerket er en lavterskel sertifiseringsordning for arrangører som har god tilgjengelighet på sine arrangementer. Målet med ordningen er å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne og synliggjøre de arrangørene som har dette på stell. Tenk for et potensielt marked vi snakker om her! Igjen kommer vi ut og holder kurs der dere er. I tillegg har vi fått til et fabelaktig samarbeid med Troms fylkeskommune, som gjennom de lokale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ambisjon om å kurse ca. 150 arrangører i hele Troms. Det er rett og slett forbilledlig.

Ansvarsfraskrivelsenes tid er forbi, folkens. Bli med på et løft for å gjøre arrangørfeltet mer inkluderende – på ekte.

 

Med vennlig hilsen
Tone Østerdal
Daglig leder
Norske Konsertarrangører

Bestill gratis bok om mangfold i kulturlivet

Bli sertifisert - Tilgjengelighetsmerket