Illustrasjonsbilde. Foto: Sven van Bellen // Pexels.
Illustrasjonsbilde. Foto: Sven van Bellen // Pexels.

Ja til lokalradio etter 2021

25.03.2019

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) ønsker et mangfold av norske radiostasjoner også etter 2021 når nåværende FM-konsesjoner for lokalradio utløper. Norsk musikkbransje trenger fortsatt norsk radio for å promotere og få norsk musikk spilt over hele landet. Norske Konsertarrangører er en av flere aktører i MIR som stiller seg bak ønsket om at dagens lokalradiokonsesjoner forlenges til 2031.

Vi er glade for at Medietilsynet nå er i gang med et arbeid for å se på muligheten for forlengelse av konsesjonene for lokalradio. Lokalradioer er en viktig formidler av norsk, og ikke minst lokal musikk, og er derfor viktig både som promoteringskanal og som inntektskilde i form av TONO- og GRAMO-midler.


Den nylige avleverte BI-rapporten "Hva nå - digitaliseringens betydning på norsk musikkbransje" viser at norskandelen av musikk-konsumet er synkende. MIR vil understreke viktigheten av en infrastruktur som sikrer at musikkskapere kan leve av sitt yrke. MIR mener derfor at lokalradioer er en viktig og åpenbar forutsetning for sysselsetting i den kreative og kulturelle næringen og for et bredt og variert utvalg av norsk musikk.

Lokalradioene er viktige utstillingsvinduer for nye utgivelser, promotering av lokale konserter, festivaler og andre arrangement. Disse er det viktig å bevare. Regjeringen har signalisert at kulturell og kreativ næring skal utvikles og styrkes. Skal det legges til rette for investeringer i kreativt innhold må det også legges til rette for å beholde infrastruktur som bidrar til at kreative yrker kan skapes. Lokalradio på FM, og særlig innsatsen for å løfte lokale og regionale artister, er en naturlig del av en slik infrastruktur.


Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. MIR samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. MIR representerer mer enn 1000 selskaper og 15 000 enkeltmedlemmer i norsk musikkbransje og består av Bransjeforeningen For Sceneproduksjon, FolkORG, FONO, GramArt, MFO, Musikkutstyrsordningen, Musikkforleggerne, Music Norway, NEMAA, NOPA, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus, Norsk komponistforening, Norsk Jazzforum og Platearbeiderforeningen.