#

Husk å søke KOMP for 2020 - søknadsfrist 15. januar 2020

14.11.2019

Formålet med tilskuddsordningen KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

KOMP gir tilskudd til kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til engasjement av eksterne instruktører (honorar, reise og opphold). I særskilte tilfeller gis også støtte til ekstraordinære kostnader til leie av seminarlokaler. Hovedmålgruppen er amatører/frivillige, men det utelukkes ikke at profesjonelle utøvere kan benyttes som instruktører.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke. Hovedmålgruppen er organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Søknadsskjemaet åpnes 1. desember.

 

Les mer om KOMP

Om KOMP

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

 

KOMP-tildelingen 2019

Det kom inn 198 søknader til fordelingen til KOMP 2019, med et samlet søknadsbeløp på kr 5 612 994. I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 101 tildelinger på tilsammen 1 547 000 kr. De største tildelingene var på kr 60 000.