#

Eksklusivt tilbud på Tilgjengelighetsmerket

08.04.2019

10. desember 2018 lanserte Norske Konsertarrangører Tilgjengelighetsmerket, en sertifisering for arrangører som har god tilgjengelighet på sine arrangementer. Nå tilbyr vi Tilgjengelighetsmerket til en sterkt redusert pris til arrangører som ønsker å bli bedre på tilgjengelighet.

Til nå har 16 arrangører mottatt Tilgjengelighetsmerket og flere er på vei. Norske Konsertarrangører (NKA) har mottatt nye midler fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til ytterligere satsing på tilgjengelighet for kulturarrangører. Derfor gir vi nå våre medlemmer muligheten til å motta Tilgjengelighetsmerket til en sterkt redusert pris. For å motta merket må arrangøren gjennomføre et kurs, lage en individuell handlingsplan for arbeidet og oppfylle kriteriene for Tilgjengelighetsmerket.


Tilbud

For kun kr. 1500 kan du som kulturarrangør bli sertifisert og motta Tilgjengelighetsmerket. Opplæringskurs gjennomføres hos arrangør og inkludert i prisen er reise og opphold for kursholder (ordinær pris er 6 200 kr. + reise og opphold for NKAs medlemmer, og 14 000 kr. + reise og opphold for eksterne). Tilbudet er begrenset til 25 arrangører, etter dette vil ordinær pris være gjeldene. 

Tilbudet er eksklusivt for NKAs medlemmer frem til 1. mai. Deretter åpner vi for at også eksterne aktører får samme tilbud. Kurs må gjennomføres i løpet av 2019 og tidspunkt for kurset avtales direkte med kursholder.

SØK OM TILGJENGELIGHETSMERKET


Hensikten med Tilgjengelighetsmerket

  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Sertifiserte arrangører får Tilgjengelighetsmerket, som skal være godt synlig på arrangørens hjemmeside. Merket skal synliggjøre informasjon om tilgjengelighet hos arrangøren.

Nedenfor kan du se to gode eksempler på hvordan Tilgjengelighetsmerket fungerer i praksis og hvordan de to aktørene arbeider med informasjon om tilgjengelighet.

Til KulturhuseT i Oslo

Til Kongsberg Jazzfestival