Sondre Justad på Kroa i Bø 2018. Foto: Stein Hofve
Sondre Justad på Kroa i Bø 2018. Foto: Stein Hofve

Arrangørwikien revidert og oppdatert med nytt innhold

08.05.2019

Vi har revidert og oppdatert arrangørwikien med nytt innhold om mangfold, sosialt entreprenørskap, sosiale medier og markedsføring samt terror og tilsiktede handlinger. Ta en titt for inspirasjon og faglig påfyll.

Innholdet i arrangørwikien bygger på- og tar utgangspunkt i Norske Konsertarrangørers (NKA) egenproduserte håndbøker og faglitteratur. I tillegg har vi fått bidrag fra en lang liste med personer med nytt innhold, oppdaterte tekster og faglige innspill. De fleste av bidragsyterne er en del av NKAs kurslederstab som stadig er ute og holder kurs for NKAs medlemmer.  NKAs arrangørwiki er et verktøy som arrangørene kan bruke når de raskt vil finne fakta eller enkelt vil sette seg inn i en tematikk eller problemstilling. Wikien henviser også til kilder hvis man ønsker å fordype seg videre i tematikken. 

-En arrangørhverdag kan være kompleks og terrenget kan tidvis være vanskelig å orientere seg i, både for ferske og mer erfarne arrangører. Vi håper at arrangørwikien kan være et godt hjelpemiddel for våre medlemmer og hele arrangørfeltet, sier Tone Østerdal, daglig leder, Norske Konsertarrangører.

Arrangørwikien skal være en dynamisk, levende og oppdatert slik at verktøyet alltid holder seg relevant og nyttig. Dersom du har innspill til nytt innhold, ta gjerne kontakt!

Tusen takk til Interkultur og Marit Over-Rein Stokkenes for bidrag med ny temabolk om mangfold, Elisabeth Vikanes med nye kapitler om sosiale medier og markedsføring samt Stian Strømseth for nytt kapittel om terror og tilsiktede handlinger. Alle de tre bidragsyterne er kursholdere i NKA.

Til arrangørwikien