#

Arrangørsamling: Mangfold i kulturlivet

17.05.2019

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet. Nå tar Norske Konsertarrangører og Interkultur turen til flere norske byer for å sette fokus på denne tematikken. 

Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold? Hvorfor er det viktig å jobbe å ha fokus på? Hva hindrer enkelte publikumsgrupper i å delta? Kan kulturelt mangfold være god business? Alle disse spørsmålene (og mer) har Interkultur prøvd å finne svaret på i sin nye håndbok for kulturarrangører: «Mangfold i kulturlivet», som ble utgitt i mars 2019. I håndboken finner du erfaringer fra ulike aktører og prosjekter, gode råd fra erfarne arrangører, og relevante funn fra nasjonale og internasjonale studier. Boken er ingen endelig fasit, men målet er at den vil bli et nyttig verktøy for arrangører, som kan både inspirere og gi håndfaste tips til hvordan de kan bidra til skape mer kulturelt mangfold på, bak og foran scenen.

Med denne håndboken som utgangspunkt, inviterer nå NKA og Interkultur til Arrangørsamling: Mangfold i kulturlivet.

Her vil du få høre de viktigste lærdommene fra håndboken. Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke når kulturarrangører skal arbeide med mangfold? Det blir også en panelsamtale om hvordan lokale arrangører arbeider med å gjøre kulturlivet mer mangfoldig. Alle som deltar på samlingen får selvfølgelig et eksemplar av håndboken med seg hjem.

Interkultur har 15 års erfaring som helårsarrangør med internasjonal kunst og kultur som sitt spesialfelt, og fikk for et par år siden status som nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. Etter mange samtaler med ulike kulturaktører i hele Norge, ble det raskt klart at det var et behov for å samle kompetanse og kunnskap om flerkulturelt arbeid i kulturlivet på ett sted, slik at det er lett tilgjengelig for arrangører som ønsker å lære mer om det.

 

Bergen: 10. mai klokken 14:00-16:00, Litteraturhuset, Alver 

Trondheim: 28. mai klokken 15:00-17:00, Musikkbyen Trondheim 

Stavanger: 3. juni klokkken 14:00-16:00, Tou Scene, Loftet

Kristiansand: 4. juni klokken 17:30-21:00, Teateret

Tromsø: 23. august klokken 13:00-15:00, Tvibit 

Ålesund: 25. september


Følg med i vår kalender for mer informasjon om datoer og steder. 

Kalender
Arrangementetene er gratis og åpent for alle.

Arrangørsamlingene er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp