Redaksjonskomiteen og mange gode hjelpere i sving på landsmøtet i Halden. Foto: Thomas Litangen.
Redaksjonskomiteen og mange gode hjelpere i sving på landsmøtet i Halden. Foto: Thomas Litangen.

Vellykket landsmøte i Halden

23.10.2018

11. oktober samlet vi arrangører fra medlemsmassen til vårt 20. ordinære landsmøtet, denne gangen på Thon Hotel Halden. Her ble blant annet nytt styre valgt for den neste perioden og organisasjonens arrangørpolitiske plattform ble utvidet med eget punkt om TONO. 

På landsmøtet ble organisasjonens overordnede styringsdokumenter som vedtekter og arrangørpolitisk plattform behandlet. Organisasjonens handlingsplan ble presentert til orientering.

 

Arrangørpolitisk plattform

Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. På landsmøtet ble det fremmet tydelige ønsker om at det var avgjørende at NKA arbeidet dedikert og politisk med TONO for å komme frem til en økonomisk bærekraftig modell for frivillige og andre mindre aktører. Landsmøtet mente dette var avgjørende for å ivareta bredden i arrangørfeltet og i NKAs medlemsmasse, derfor ble følgende punkt lagt til i NKAs Arrangørpolitiske plattform:


Norske Konsertarrangører mener at det er behov for å endre dagens TONO-struktur. Videre mener Norske Konsertarrangører at det må utredes en modell for TONO som er bærekraftig for frivillige og mindre arrangører.

 

Valg av styre

I behandling av organisasjonens vedtekter ble antall styremedlemmer justert slik at organisasjonen fremover vil styres av et mindre styre enn tidligere. Styret i Norske Konsertarrangører velges av landsmøtet og består av syv representanter, samt tre vararepresentanter. Styrets leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene. Seks styremedlemmer tredde ut av styret etter flere perioder med god innsats og fire nye personer ble valgt inn. Nyvalgt styre for neste periode:
 

Styreleder
Jon Gotteberg, kultursjef Studentsamskipnaden i Agder, Kristiansand (valgt for ett år)

Styremedlemmer
Mia Eriksen, produsent Tvibit, Tromsø,  (ny - valgt for to år)
Mariann Bjørnelv, daglig leder Folken, Stavanger (ny - valgt for to år)
Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World Music Festival, Oslo (valgt for ett år)
Thomas Litangen, prosjektleder Antihype og innehaver av Audun og Thomas, Bodø (valgt for ett år)
Limita Lunde, daglig leder og bookingansvarlig Parkteatret, Oslo (valgt for to år)
Bo Terje Hustoft, bookingansvarlig i Auditorium AS (Rockefeller, John DEE og Sentrum Scene), Oslo (valgt for ett år)


Varamedlemmer
1. vara – Herman Ekle Lund, rådgiver Kulturmeglerne, Drammen (valgt for ett år) 
2. vara – Merete Moum, dalig leder Pstereo, Trondheim (ny - valgt for to år)
3. vara – Torgeir Ekeland, dalig leder Hedline Arts og Puskas Musikk, Alta (ny - valgt for ett år)

Takk til Bård Flikke, Karen Sofie Sørensen, Stine Helén Pettersen, Helge Bro Matland, Birgitte Mandelid og Ingelin Sørbø som gikk ut av styret. En spesiell takk til Bård Flikke som går ut av styret etter ti års innsats.


Valgkomité

Valgkomiteen for kommende landsmøteperiode er:

Einar Idsøe Eidsvåg (gjenvalg)
Siri Børs Lind (gjenvalg)
Synnøve Sandnes (gjenvalg)
Karen Sofie Sørensen (ny)

 

Protokoll

Last ned protokoll