Maxida fra Ulydig Prosjektet DNS - Foto: Studentenes Fotoklubb
Maxida fra Ulydig Prosjektet DNS - Foto: Studentenes Fotoklubb

Midler til prosjekter for ungdom - Søk Frifond 1. juni

18.05.2018

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter og konserter for ungdom, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter. Merk at din organisasjon må være medlem i Norske Konsertarrangører og oppfylle visse kriterier.

Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammene til frivillige organisasjoner som er demokratiske, medlemsbaserte og som jobber for og med barn og unge i lokalmiljøet. 

For medlemmer i Norske Konsertarrangører, er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot arrangering av konserter eller annen musikkaktivitet for- og med unge. Har du gode ungdomsprosjekter eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente på enkel måte. 

La deg gjerne inspireres av Frifond-eksemplet fra Ladehammerfestivalen nedenfor.  

Møt Ladehammerfestivalen

 

Hvor søker du?
Medlemmer søker direkte til Norske Konsertarrangører. Bruk søknadskjema/portal nederst i artikkelen. Frist er 1. Juni.

Er dere medlem i flere nasjonale organisasjoner samtidig, må dere velge å søke om Frifondstøtte hos kun en av organisasjonene. Bluesklubber må søke direkte til Norsk Bluesunion (NBU), siden NBU har søkt om Frifondmidler på vegne av de bluesklubbene som har ungdomsprosjekter. 

 

Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder også følgende hovedkriterier;

  • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
     
  • Organisasjonsform: gjelder kun frivillige frivillig foreninger/organisasjoner som har aktivitet rettet med og for barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke hos NKA. Er du en kommunal fritidsklubb, kan du sjekke ut Ungdom og fritid sin Frifondordning.

Se ellers øvrige gjeldende retningslinjer nederst på siden.

 

Søkerguide for medlemmer i Norske Konsertarrangører
Det er mulig å søke 2 ganger per år; 1. juni og 1. november. Det gis minimum 10 000 kr per år i grunnbeløp og inntil 35 000 kr i støtte per prosjekt /per runde. Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Merk at det kan søkes om totalt 50 000 kr per år.

Et prosjekt kan være en enkeltkonsert, en konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. Man søker om prosjekter som gjennomføres etter søknadsfristen. Man kan velge å søke om enten kun grunnbeløpet eller man kan søke om prosjektstøtte (som har noen flere krav. Her ligger grunnstøtten inne). 

Grunnbeløp 
For medlemmer i Norske konsertarrangører skal Frifond være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som oppfyller hovedkriteriene og som legger ved en beskrivelse og konsertoversikt for 2017/2018 er garantert 10 000 kr i grunnbeløp per år. Husk også å inkluder planlagt program for 2018.


Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg ha med følgende i søknaden: (merk at prosjektstøtten gjelder per søknadsrunde.)

  • Prosjektbeskrivelse med mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ta med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter i  2017/2018, samt konsertene dere søker støtte til i 2018

Usikker på budsjettoppsett? Nederst i artikkelen er det en enkel mal som kan brukes som utgangspunkt om dere ikke har egen mal.

 

krav om forbrukte midler
Det må kvitteres at fjorårets støtte er brukt opp, før ny støtte kan utbetales. Dette betyr nødvendigvis ikke om tiltaket har gått i overskudd eller underskudd totalt sett, men om midlene er forbrukt til det en har fått støtte til.

Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

 

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrister. Unntak for dette er om rapporteringsfristen ikke er gått ut enda. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader: mariann@konsertarrangor.no

 

Send Søknad

Søk ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet. Spørsmål i forbindelse med søknaden? Ta kontakt. 

Det er viktig å få med all informasjon som er etterspurt i skjemaet og husk at søknadsfristen er 1.juni. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging dersom noe mangler. 

Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler mottatte søknader hos Norske Konsertarrangører. 

Fristen er ute for denne gang. Neste søknadsfrist 1. november 2018.

Retningslinjer Frifond NKA

Enkel budsjettmal