#

Rutiner for refusjon av festivalbilletter ved programendringer og avlyste konserter

14.11.2018

I fjor sommer skulle Blink-182 headlinet Tons of Rock-festivalen i Halden. I mai ble imidlertid konserten avlyst. Tons of Rock hentet inn Turbonegro som erstatning, - men dette var ikke godt nok for en publikummer med dagspass som hadde gledet seg til Blink-182. Han krevde å få heve kjøpet av sine to dagspass. Da Tons of Rock ikke ønsket å refundere billettene klaget publikummeren saken inn for Forbrukerklageutvalget (FKU).

I FKU fikk publikummeren under dissens medhold, da flertallet mente at billettklausulen «Kjøpt billett refunderes ikke» måtte settes til side som urimelig etter avtalelovens § 36.

Dette utfallet reagerte både Tons of Rock og NKA på. Avlyste konserter er som kjent en risiko for alle festivalarrangører, og Norske Konsertarrangører gikk derfor inn som partshjelp for Tons of Rock og tok saken til retten. Siden tvistegjenstanden var så lav som 1520 kroner var utgangspunktet at saken skulle kjøres som en såkalt småkravsprosess.

På motsatt side så Forbrukerrådet sitt snitt til å kjøre saken som en prinsippsak, og ba om at saken skulle avgjøres etter det som kalles en full hovedforhandling. Dette under henvisning til tvistelovens § 10-1 (3), som sier at småkravsaker skal behandles etter allmennprosessregler dersom «saken for en part har vesentlig betydning ut over den konkrete tvist». Dette var vi imot, og til slutt sa Høyesteretts ankeutvalg nei til å la saken gå etter reglene for allmennprosess.


Utfall

Rettsmøtet fant sted 24. oktober og fredag 9. november kom dommen, der Oslo tingrett har konkludert med at fraværet av Blink-182, for akkurat denne publikummeren, var så sentralt at han bør kunne heve kjøpet. Retten var enig med FKU i at avtalelovens § 36 rammer standardvilkåret «Kjøpt billett refunderes ikke». Dette får imidlertid ikke betydning ettersom retten mener denne ansvarsfraskrivelsen uansett bare vil gjelde for mellomleddet Ticketmaster.

«Saksøkte har her gjort kravet gjeldende mot saksøkeren direkte, og mellom disse to parter gjelder ingen ansvarsfraskrivelse», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes, og videre:

«Dramatiske konsekvenser som følge av svikt fra en underleverandør er (...) ikke ukjent i andre deler av forretningslivet, og retten ser ingen grunn til å sette festivalarrangører i en spesielt beskyttet stilling.»

 

Hva skjer videre?

NKA er forundret og overrasket over dommen, og det er slutninger her som vi er uenige i – blant annet at teksten "Kjøpt billett refunderes ikke" kun gjelder forholdet mellom Ticketmaster og kjøperen. Men vi tar selvsagt dommen til etterretning.

Tons of Rock og NKA skal førstkommende fredag ha et møte med advokatfirmaet Grette, som har bistått oss i saken, for å diskutere rettens konklusjon. Det er sentralt her at saken er kjørt som en småkravsprosess som gir begrensede ankemuligheter.

Det gjør det desto viktigere for oss i NKA å følge opp saken grundig og bistå våre medlemmer for at vi skal unngå lignende saker i fremtiden. NKA vil ta initiativ til utarbeidelse av retningslinjer for refusjon ved programendringer, samt standardtekster som kan benyttes på festivalenes hjemmesider og i annet markedsføringsmateriale.